Mosaisk Upps!

Oplysning om jødernes rolle i samfundet

 

Europas seneste ytringsfriheds-martyr:

Varela_1

Freedom_for_Varela

Barcelona-boghandler Pedro Varela

 

Af Anchorage aktivist

Mens én europæisk ytringsfrihedsmartyr, Ernst Zündel, løslades fra fængslet, tager en anden hans plads i EU's gulag. En spansk domstol har dømt Barcelona-boghandler Pedro Varela til to år og ni måneders fængsel for at "sprede racistisk propaganda." Retten vurderede, at Varela spredte idéer, som "fremmede folkemord". Ingen af de bøger, som Varela solgte, viste på ringeste måde forståelse for folkemord. Varela har altid fordømt alle krænkelser af menneskerettigheder mod alle folkeslag. Han blev anklaget for "racisme", simpelthen for at sælge bøger i sin boghandel. Bøger, bl.a. af en ledende britisk videnskabsmand, som omhandlede raceforskelle. En bog som ikke anbefalede nogen form for undertrykkelse eller fortræd imod nogen. Han fik også en bøde på 2.880 euro (ca. (21.400 kr). Anklageren havde krævet en fængselsstraf på fire år.

Retten afviste Varelas forsvar om, at han ikke tilhørte noget politisk parti og at der ikke fandtes nogen bøger, der var forbudte i Spanien. Under retssagen sagde Varela: " Jeg siger ikke, at der ikke var nogen forfølgelse af jøder, og jeg har altid kraftigt fordømt enhver form for forfølgelse, men der bør eksistere en traditionel, akademisk undersøgelse, en kritik og anfægtelse af historiske begivenheder." Kort engelsk gennemgang findes i Earth Times; en spansksproget medierapport fra El Pais og EFE. Så nu prøver de at smide ham i fængsel, ikke for at benægte forbrydelser imod jøder under Anden Verdenskrig, men simpelthen for at sælge bøger i sin boghandel, bøger, som bl.a. i historisk belysning diskuterer tal, som der også er betydelig uenighed om blandt kendte jødiske forskere.

Dette er Pedro Varelas tredje tur igennem det spanske retssystem, som følge af sager om ytringsfrihed. I 2006 blev Varela arresteret for 'holocaustbenægtelse og retfærdiggørelse af folkemord', og dømt for anklagen om 'retfærdiggørelse'. Han fik syv måneders fængsel efter en retssag i 2008, men undgik indespærring på dette tidspunkt, fordi han ikke havde nogen kriminel baggrund. Tidligere, den 16. november 1998 fandt en Barcelona-domstol Varela skyldig i at 'opildne til racehad' og at 'benægte eller retfærdiggøre folkemord' og dømte ham til fem års fængsel og en bøde på 720.000 pesetas (27.242 kr.). Dommen blev sat i bero af retten i Catalonien 30. april 1999, da tre dommere ved retten i Barcelona énstemmigt erklærede, at den lov under hvilken, han var blevet dømt, var i strid med artikel 20 i den spanske forfatning, som garanterer ytringsfrihed.

Til sidst sluttede en forfatningsdomstol sig til provinsdomstolen og besluttede i 2007 at afkriminalisere en præmis, som var indeholdt i reformen af straffeloven af 1996. Artikel 607.2 forudsætter en strafferamme på op til to års fængsel for den, som 'på nogen måde' spreder 'idéer eller doktriner, som benægter eller retfærdiggør' Holocaust. Retten fandt, at denne bestemmelse var i strid med en fundamental rettighed, retten til ytringsfrihed, da den straffede udbredelse af idéer 'uden at forlange noget andet element, så som fornærmelser eller opfordring til at angribe grupper.'

I 2007 udgav Pedro Varela dr. David Dukes spansksprogede oversættelse af "Jødisk Racisme". De to drog på en rundrejse med dr. Dukes bog. En spansk nyhedsudsendelse viser en af Dr. Dukes og Pedro Varelas fælles optrædender - og den viser også spanske marxister, der laver protestoptøjer i den anledning. Ironisk nok står en fredelig mand, som ikke har skadet nogen, til mere end tre års fængsel, mens kommunistiske terrorister - som lavede voldelige optøjer, afbrændte ejendom, og som fysisk skadede politi og forbipasserende, og som også søgte at gøre fysisk skade på andre mennesker, blot på grund af deres synspunkter - slap med et tjat over fingrene!

Wikipedia viser en liste over Holocaust-benægterlove, efter lande, her

I øvrigt skal denne seneste dom tillægges den tidligere, suspenderede, fængselsstraf på 7 måneder i samme sagskompleks, således, at Varela står til en straf på samlet:

3 år og 4 måneder. Altsammen alene for at have benyttet den ytringsfrihed, som den spanske forfatning garanterer, og som også FN's Menneskerettighedserklæring - og Den Europæiske Menneskerettighedserklæring højtideligt har garanteret!

Bøgerne, som Varela ikke måtte sælge, trods den kendsgerning, at ingen bøger er forbudte i Spanien, var følgende 16 titler. Dommen kræver samtidig, at hele boghandelens lager af disse bøger destrueres.

LA LLUVIA VERDE DE YASUF, de Israel Shamir

RAZA, INTELIGENCIA Y EDUCACIÓN, de H. J. Eysenck

EL PENSAMIENTO WAGNERIANO de Houston Stewart Chamberlain

ÉTICA REVOLUCIONARIA, Editado por Pedro Varela

ECUMENISMO A TRES BANDAS: Judios, cristianos y musulmanes, Padre Angel Garcia de la Ojeda

FUDAMENTOS DE BIOPOLITICA de Jacques de Mahieu

AUTORRETRATO DE UN FASCISTA: LÉON DEGRELLE, de Michel Charlier

HITLER Y SUS FILOSOFOS, de J. Bochaca y otros

HITLER DISCURSOS Tomo I (1933, 1934, 1935)

LOS CRIMENES DE LOS BUENOS, de J. Bochaca

LA HISTORIA DE LOS VENCIDOS Tomo II, de Joaquin Bochaca

NOBILITAS, del Dr. Alexander Jacob

LOS PROTOCOLOS DE LOS SABIOS DE SION, de Sergei Nilus

MI LUCHA, de A. Hitler

EL HOMBRE NUEVO, de ion Motza

GUARDIA DE HIERRO, de Corneliu Codreanu

Pedro Varela opfordrer alle læsere af denne artikel til at gøre sig bekendt med indholdet af ovennævnte bøger for selv at danne sig et indtryk af, hvor vidt tankepolitiet er nået i Spanien.

Knud Eriksen, 10. marts 2010

(Efter en afvist appelag blev Varela fægslet den 9.12.2010. Han skal afsone 15 måneders fængsel!!, red., læs om bestræbelserne for at hjælpe ham her)

For yderligere links og baggrund, besøg www.davidduke.com

Kilde bl.a. : www.davidduke.com

Mosaisk Upps forside | Dronten | Kontroversen om Zion | Mosaisk.Com igen | Det såkaldte 'Jødekartotek' | Jødekartoteket'