VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

Horst Mahler:

"Det er på tide tyskerne udfordrer deres overherrer"

 

Aung San Suu Kyi fri

Udenrigsminister Lene Espersen, ligesom stats- og regeringschefer verden over, glæder sig nu, da militærjuntaen i Myanmar har frigivet Aung San Suu Kyi.

Præsident Obama erklærer: ”Hun er en af mine helte”, og han hylder, at hun har fortsat sin modige kamp for demokratiet til trods for, at regimet har gjort alt for at tvinge hende til tavshed.

Hvor smuk en erklæring !
 
Men hvorfor interesserer ingen af dem sig for de modige europæiske helte, der trods trusler og fængslinger bliver ved med at kæmpe for ytringsfrihed og dermed europæisk demokrati ?
 
Ganske vist er to af hovedpersonerne i revisionisternes afsløringer af holocaustmyterne, Germar Rudolf og Ernst Zündel, blevet fri efter mange års indespærring; men de er stadig forhindret i at tale frit, og så har man sendt deres forsvarere i fængsel. Der sidder nu Sylvia Stolz sammen med andre berømte tankeforbrydere som Horst Mahler, Gerd Honsik og Wolfgang Fröhlich.

Den 73-årige Horst Mahler nægtede at tage afstand fra sine udtalelser, selvom han vidste, at systemet så ville spærre ham inden resten af hans liv.

Nær fængselsporten sender han læseværdige udtalelser, som vi hér, så godt vi kan, bringer uddrag af, oversat efter de engelske versioner – den første bragt i marts/april-nummeret af ”The Barnes Review”:

 

”Det er på tide tyskerne udfordrer deres overherrer.

Den menneskelige histories store mysterium er endelig nået ind i vor bevidsthed som kendskab til sandheden. Guds vandring gennem den verden, han har skabt, er afsløret til os som hans deltagelse i striden mod det onde på vegne af, hvad vi mennesker finder godt. Gennem os bliver Gud således til absolut ånd, som, idet den gennemtrænger moraliteten, hverken er god eller dårlig.

Mennesket kan ikke dømme Gud. Vi kan kun eksistere som et folk. Uden et folk kan mennesket ikke eksistere som menneske. Som Herder lærte os, eksisterer nationer som Guds tanker. De har kun identitet og betydning som Guds tanker så langt, som de kan skelnes fra hinanden. Et orkester, der ikke består af andet end violiner, ville hurtigt kede tilhørerne. Hvert folk er en særlig tanke eller et begreb af Gud og har pligt til at bevare sig selv som sådan gennem alle omskiftelser.

Zions genløsning begyndte med Jesu ord: ”I (Zions ledere) hører til Jeres far, djævelen, og I ønsker at gøre, hvad han ønsker. Han var fra begyndelsen en morder, der ikke holder sig til sandheden, for der er ingen sandhed i ham. Når han lyver, taler han sit lands sprog, for han er en løgner og løgnens fader. Fordi jeg siger sandheden, tror I mig ikke” – (Johannes.8,44-45)

Jøderne grundlagde Mammon-imperiet som en trussel og advarsel til jordens nationer. Men dette imperium er nu ved at være ved vejs ende. Det kan takke løgnen om gaskammerfolkemordet både for dets højdepunkt og dets fald. Gaskammer- eller Auschwitzløgnen var sandelig den største løgn i menneskehedens historie.

Nu, da verdens pengesvindlerier er kulmineret og blevet afsløret, spørger verden sig selv: ”Hvordan kunne en sådan svindel være opstået?” Den blev til gennem internationale illusioner vedrørende judaismens rolle og sande natur, særlig illusionerne vedrørende jødiske plutokrater. Disse illusioner er nu falmet sammen med troen på, at gaskamre i Auschwitz koncentrationslejren, brugte insektmidlet Zyklon B til at dræbe mennesker. Auschwitzløgnen har endeligfuldført sit løb, og sandheden har sejret.

Israels mægtige beskytter Amerikas Forenede Stater går i opløsning for vore øjne, medens ”Holocaust”-kulten fortæres i rotteagtigt raseri ved at forfølge dem, der vover at nævne det.

Dersom der virkelig fandtes empirisk, lovgyldig eller dokumentarisk bevis for den enestående forbrydelse, som de kontrollerede medier kalder ”Holocaust”, så ville de helt sikkert have fremført
det for længe siden. Og dette ville have bragt dem i stand til at neutralisere deres skeptikere med latterliggørelse. Men der findes ikke noget sådant bevis, eftersom der aldrig fandtes noget gaskammer til folkedrab.

Det er en pligt for medlemmer af vort folk at give dødsstødet til ”Holocaust”myten, og det kan kun gøres gennem personlige ofre. Indtil nu er vi af de kontrollerede medier blevet narret til at modsætte os den påtvungne ”Holocaust”-dogme under ytringsfrihedens banner. Men fra nu af er vi ikke længere tvunget til at kæmpe for menneskelige rettigheder under dette banner. Nu står der mere på spil end at vinde frihed til at udtrykke meninger. Det gælder vor eksistens som tysk nation, vort folks overlevelse.

Skyld dræber den menneskelige ånd, som menneskeligheden har vidst det, siden pioneren Sigmund Freuds opdagelser. Kriminallovens sektion 130 paragraf 3 er mere end en enkel ”mundkurv” - den er et våben til åndelig ødelæggelse af vort folk og bruges i ubarmhjertige angreb på vort lands eksistens som nation. Sektion 130 er ugyldig i henhold til international lov. Vi er nødt til at forsvare os mod den - og ikke bare for vor egen skyld . . . .

Tyskere må forstå, at Zion i gammel talmudisk ånd nu med truslen om livsvarigt fængsel angriber vor ret til at forsvare os og beskytte vort folk ! En så drastisk straf er et godt mål for deres desperation. Den er blevet nødvendig, fordi tyskere med sund karakter ikke længere kan afstå fra at sige sandheden og betegne Auschwitzløgnen med dens rette navn.

Enhver, der anerkender retten og nødvendigheden af selvforsvar, har pligt til at modsætte sig det jødiske folkemord på den tyske ånd. Man modsætter sig dette ved at sige sandheden.

I vore dage vil den tysker, der ikke underkaster sig Zion, ubarmhjertigt blive bragt for domstol og blive berøvet friheden. Han komme til at tilbringe sit liv bag tremmer. Jeg står til at blive dømt for at afsløre talmudisk falskhed og kalde Auschwitzløgnen ved dens rette navn og konfrontere den med sandheden.

73 år gammel kan jeg vente at tilbringe resten af mine dage under diktat af de fremmede interesser, der behersker vort fædreland. En dom på 21 måneders fængsel er allerede afsagt. Dertil kræver de fremmeddominerede vasaller i Potsdams distriktsdomstol yderligere 57 måneder, medens de i München kræver 72 måneder. For en 73-årig er en dom på 12-13 år en livstidsdom

Quod erat demonstrandum! (Hvilket skulle bevises).

Jeg spørger mine tyske medborgere: Ønsker I at vansmægte for evigt ? Kast Jakobs åg af Jer. Vi har det mægtigste våben af alle: Sandheden. Vi må bruge den!

Horst Mahler.

   

Ingrid Rimland bringer en anden udtalelse fra hvilken vi har udvalgt disse stykker:
   
 ”Vore fjender startede ikke Anden Verdenskrig mod os for at opgive deres krigsmål efter den uundgåelige sejr for deres overmægtige ressourcer i antal og materiel. De gik meget langt for at undgå at give os mulighed for at befri os fra den Store Løgn gennem ægte retssager styret af professionelle og uafhængige dommere.. ” - - -

”Ingen, der indser, at vor fjende stadig gennemfører folkemord mod os som del i sine krigsmål, kan vente at en tysker skal adlyde forbuddet mod at stille spørgsmål vedrørende ”Holocaust”. Ingen kan vente, at en tysker, som ønsker ar være tysker vil undlade at modsætte sig dette angreb på vor nation. Dette angreb et intet mindre end kulturmord, og det truer os alle.

Om muligt beder jeg Dem forestille Dem, hvad der nødvendigvis følger, hvis det virkelig er tilfældet. Hvilken elendig undskyldning for en menneskelig skabning ville det være, hvis jeg, når jeg kendte denne trussel mod vor nation, og alt hvad det indebærer, ville være tavs, læne mig tilbage i min behagelige stol og bare vente på dagen, hvor sandheden ville dukke op af sig selv.

Enhver tysker har en forpligtigelse overfor fædrelandet ! Vi har en ret og en hellig pligt til at forsvare os selv, til at bevare vor nation og vort folk! I ethvert civiliseret land findes en lovmæssig forpligtelse til at komme alle til hjælp, som er i fare.

Faktisk foreskrives der straf til den, der ikke yder hjælp. At undgå at bistå og hjælpe er en alvorlig forbrydelse mod loven; den udgør i sig selv en corpus delicti. Jeg ville være skyldig i en alvorlig forbrydelse, hvis jeg undlod at hjælpe mit folk – hvis jeg tav stille og undlod at komme til hjælp, når jeg vidste, at den enorme forbrydelse, der kaldes ”Holocaust” aldrig hændte. I så fald ville jeg virkelig være en fordærvet forbryder.

I den  nuværende situation ville det være meningsløst for mig alene at prøve at opnå flertal i det ene eller andet politiske parti eller at grundlægge et nyt og uafhængigt parti, som på en eller anden måde skulle bane sig vej gennem vort korrupte og labyrintiske parlament for at ophæve morderiske antityske love.. Når jeg arbejder alene er min eneste rettesnor at fortsætte med at gøre, hvad jeg hele tiden har gjort. Når jeg stoler på mig selv, kan jeg ikke gøre andet end at gentage sandheden igen og igen,. Jeg har svoret en hellig ed, som kan læses på internettet, vor eneste kilde til ucensureret information, at jeg aldrig vil afstå fra at gentage sandheden: ”Holocaust” er en løgn, og det er også påstanden, at den er blevet ”bevist”. Der findes ikke noget bevis, for den.

Traditionalisten biskop Richard Williamson fastslog i sit uforfærdede forsvar for den kristne tro for nylig den samme sandhed, som jeg opdagede for længe siden. I Rennickesagen blev jeg professionelt forpligtet til at undersøge beviserne for ”Holocaust”, og det viste sig, at der ikke fandtes nogen. Efter at have gennemgået adskillige lignende sager var vi i stand til at fremlægge et brev skrevet af en professor i sammenlignende historie, prof. Gerhard Jagschitz i Wien, hvis undersøgelse også havde ført til den konklusion, at der ikke findes noget bevis for ”Holocaust”.

Da jeg kontaktede ham, sagde han: ”Ja, naturligvis ved vi allerede det.” Prof. Jagschitz var af retten blevet udset til ekspertvidne, der skulle afgøre om ”Holocaust” er ”grundlæggende selvklar”, som en faktisk begivenhed i samtidshistorien. Han brugte tre år til at undersøge al tilgængelig litteratur om ”Holocaust” for at bestemme den faktiske sandhed. Efter disse tre år meddelte han retten, at han ikke længere kunne forsvare sin oprindelige antagelse til støtte for holdbarheden i i ”Holocaust”. Han nåede til den kategoriske slutning, at det ikke indenfor samfundets love var tilladeligt at bruge manifestet om ”Holocaust”s selvklarhed til at dømme dem, der stiller spørgsmål ved den.

I de dage var det prof Jagschitz, og nu er det biskop Williamson, og snart vil der være mange flere prominente personer, der kommer til samme  slutning. ” - - -

”Kirken er stadig en stærk magt, også selv om dens ledelse er blevet korrupt og undermineret af jøderne. Med dens store velstand og hundreder millioner trofaste tilhængere er kirken den klippe på hvilken skibet ”Den Store Løgn” vil strande og gå under.

 Jøderne står overfor at opleve deres Waterloo.

Når først ”Holocaust” åbent kan diskuteres vil kendskabet til dens sande natur ikke længere kunne undertrykkes. Når biskop Williamson-affæren når det punkt, hvor den siddende pave bliver tvunget til igen at ekskommunikere ham, sådan som ADL (Antidefamation League, verdensjødedommens kæmpende organisation) kræver det; eller hvis pave Benedikt XVI under pres fra de jødiske medier og korrupte politikere, abdicerer fra Peters trone, så vil det blive et kvalfuld rystelse for den katolske verden, og sandheden vil bryde igennem.

Kristen tro bygger på Sandheden, alle tiders klippe. Sandheden vil gøre os fri og gøre os stærkere indtil det uimodståelige, og så vil vi sejre.

Hvad mig angår, har jeg gjort alt, hvad jeg kunne. Jeg har givet et eksempel. Jeg har mange gange sagt, at vor revolution er den letteste nogen sinde Vi behøver bare, at nogle få tusinde personer vil rejse sig og sige sandheden så klart og åbent, som biskop Williamson har gjort det, og som jeg har prøvet at gøre det ved sammen med andre at undertegne lovmæssige klager over os selv, for at vi sagde sandheden og udspredte Germar Rudolf’s ”Lektures on the Holocaust.”

Den endelige sejr for sandheden er uundgåelig ligesom nederlaget for det globale Zionistimperium. Men vi ved ikke hvor meget længere tid, der må gå, eller de nøjagtige omstændigheder, der vil varsle sandhedens sejr. Vi må vente og se.

Netop nu bevidner vi et andet globalt sammenbrud for det globale jødiske finanssystem. Den jødiske magtbase, templet for deres gud Jahve-Mammon er blevet ramt i hjertet ved sammenbruddet af deres banksystem. Jødisk magt bygger på pengemagt, der køber kontrol over politikere og medier. For øjeblikket taber de pengemagt. Når de en gang mister den, vil de også tabe kontrollen over regeringer og offentlig mening. Deres kontrol med opinionen er allerede svækket ved fremkomsten af det ucensurerede internet, som de ikke er i stand til at undertrykke. Når de mister kontrollen med medierne vil de sandelig være i en ynkelig situation !

Når dette sker, vil jøderne være taknemmelige for, at vi forstår og accepterer deres historiske rolle i verdens genløsning. Vi genkender deres destruktive tyranni som en åbenbaring af Guds vandring gennem verden til Hamselv, sådan som filosoffen Hegel forklarede.. Vi respekterer jøderne som efterfølgere af Satan, og vi accepterer dem for det sikre i, at vi kan genløse dem så vel som os selv ved at bringe sandheden ind i verden gennem vore handlinger. Jøderne har behov for genløsning, og de vil en gang blive taknemmelige mod os !”

Disse betragtninger – dels dunkle, dels lysende klare - har bud til mange andre lande, ikke mindst Danmark. Vi bliver endnu ikke fængslet for at sige sandheden; men vi får ikke lov til at nævne den i de kontrollerede medier. Det er ikke for stærkt at kalde det diktatur.

Det nye er, at ikke blot Horst Mahler, men mange flere vover at nævne navnet på den magt, der styrer dette diktatur. I erkendelse af, at den af FN anerkendte stat, Israel, må anerkendes ret til sikre grænser, har der været stor tilbageholdenhed med kritik af den ny stat og det grundlag, den blev bygget på. Dette er af zionismen blevet udnyttet til udpresning i Vestverdenen og brutale erobringer i MØ.

På grund af USA-regeringernes hjælp og forsvar uden forbehold er Zions magt uophørlig vokset indtil følgerne er blevet for groteske.

Det er ikke kun i Tyskland, at modstanden er vokset. Styret i USA er endnu totalt kontrolleret af Zionisteliten; men opinionen er ved at vende. Der tales klarsprog på nettet. Man spørger om 9/11, om Obama faktisk er født i USA, om hvad der er blevet af 6 atombomber, som mystisk er forsvundet, om ”US Liberty” og israelske spioner, bl.a. med tilknytning til 9/11, som bare slippes tilbage til Israel.

27. september bød på endnu en mærkelig tildragelse: Et møde refereres i youtube, hvor afgåede officerer protesterer mod hemmeligholdelsen af UFO-aktiviteter, som har medført indgreb i amerikanske kernevåben og nærkontakt med amerikanske kampfly. Myndighederne forblev fuldstændigt tavse og de kontrollerede medier yderst tilbageholdende. Herhjemme, så vidt vi ved: ikke et ord. Hvordan disse hændelser skal tolkes, er ikke til at sige; men vi bør oplyses om dem.

Her interesserer man sig kun for Iran, hvis præsident har sagt, at han ikke tror på holocaust, og at 9/11 var hjemmegjort. Ganske vist måtte Natomødet i november i Lissabon på grund af tyrkisk modstand lade være med at udpege Iran som hovedfjende; men så gjorde statsminister Løkke Rasmussen det helt alene. Mærkeligt blot, at han ikke pegede på Israel, der har et solidt arsenal af atombomber og missiler med hvilke det truer hele Vesteuropa og Danmark.

Herhjemme diskuteres nu forslag til mere restriktive regler for familiesammenføring. Man vil give points for forskellige, især erhvervsmæssige, dygtigheder og tælle dem sammen til en sum, som skal angive, hvor nyttig personen vil være for det danske samfund.

Dette tal kan måske vejlede ved bedømmelse af det acceptable i opholdstilladelser; men det vil være en katastrofe som grundlag for vurdering af tildeling af statsborgerskab.

Ved vurdering af dette, meget vigtigere, spørgsmål må værdibegreberne vedrørende land, folk og kultur klargøres. Det er centralt, fordi plutokraterne gennem deres kontrollerede og kontrollerende medier har kæmpet for at latterliggøre og umuliggøre alle andre folk og kulturer end jødedommens.

Horst Mahler peger på, at folkene er forskellige, og at forskellighederne er værdifulde. Vi skal forsvare vore egne værdier og glæde os over andres.  Derfor har vi krævet, at alle der bevilges dansk statsborgerskab skal skrive under på, at ville respektere dansk natur og kultur, og at statsborgerskabet skal fortabes, hvis de viser sig at handle i strid med en sådan erklæring.

For at banalisere vore kulturværdier og gøre dem håndterlige for enhver, har man udpeget komitéer, der har arrangeret små nemme såkaldte kanon’er, som hurtigt kan læres udenad; men som ikke siger det mindste om kultur.

SAMISDAT 9 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU