SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

 

ny I Kina har man ikke historieskrivning

 

Der må man kun skrive om magthavernes store og gode gerninger.

Det er præcis ligesom hér! Hofhistorikerne må kun skrive rosende om krigsherrernes trofaste sammenhold om at ødelægge Tyskland.. Deres opgave er at forsvare, at kredsene omkring Churchill og Roosevelt: Baruch, Morgentau, Eisenhower osv. kunne støtte Stalin og forære ham hele Østeuropa.

Men det flød naturligt som en fortsættelse af krigens propaganda. Vanskelighederne blev først mere besværlige med den kolde krig.

 

Læs endvidere her:

Var Hitler den inkarnerede djævel? Var alt, hvad han gjorde, galt?

Nej, vi vil vort Hjem ej bytte bort for nogen Pris
skrev Carsten Hauch for halvandet hundrede år siden. - Hvad er sket ?

Læseværdigt læserbrev fra Florida


Høsten 2011 :

Ti år efter angrebet på WTC, 11. sept. 2001, er mange spørgsmål stadig gådefulde, og regeringen ønsker ikke klarhed. Dansende israelske agenter i arabiske klæder filmede flyangrebet. De blev arresteret og afslørede, at angrebet var en "falsk-flag"-operation, hvor bl. a. Mossad var indblandet.

Læren af 9-11: Vi lever under en brutal og kynisk verdensorden, der styres og forsvares af mediemagten.
Men medieskjoldet slår revner. Vi må alle, efter evne, hjælpe til med at gennemhulle det.

Fjernstyret Fædreland

 

Fra Barnes Review nr. 1. 2008 oversætter vi dette indslag af den berømte australske professor Töben:

 

Var Adolf Hitler virkelig den inkarnerede Satan?

af dr. Fredrich Töben
.

Jeg bliver altid mistænksom, når hofhistorikerne påstår, at den østrigskfødte Adolf Hitler var den inkarnerede djævel, et uhyre, som man kan give ansvaret for alle onder under solen i fortid, nutid og fremtid.

Hvad gjorde Hitler og hans regering galt?

Vi kender godt forbrydelserne, de begik; men vi ved også, at han bliver beskyldt for forbrydelser, som han og hans regering ikke har begået - listen er endeløs; det ene Katyn efter det andet.

Lad os tage tabuspørgsmålet her: Hvad gjorde Hitler og hans regering ret?

1. Skabte han et ansættelsesystem svarende til Roosevelt´s "New Deal", som på tysk blev kaldt "den ny plan" til at få 7 mio. tilbage til arbejde?

Svar: Det gjorde han.

2. Stoppede han kursspekulanter og åger ved at skabe et internationalt kontrolsystem, så at lande ikke kan blive ødelagt af den "civile orange revolution"?

Svar: Det gjorde han.

3. Stoppede han tyske selskaber, der tog deres profit ud af landet, mens han stadig indtil 1991 tillod overførsel af profit fra fremmede selskaber i oversøisk Tyskland.

Svar: :Han gjorde det.

4. Revolutionerede og forenklede han socialsystemet, som stadig er lov i dag?

Svar: Det gjorde han.

5. Gjorde han Tyskland til det ledende land i videnskab og teknik, hvilket vakte verdens misundelse?

Svar: Det gjorde han.

6. Tillbød han før og under WWII de allierede over 40 fredsforslag, som de allierede afviste?

Svar: Han gjorde det.

7. Ledte han 21. juni 1941 et afværgeangreb mod Stalin, der 5. juli 1941 ville starte et damptromleangreb mod Vest, hele vejen ned gennem Europa, for at forvandle det til til et kæmpemæssigt Gulag?

Svar: Han gjorde det.

8. Blev denne mand i hans brune skjorte ikke hyldet og beundret af mange af verdens ledere fra Moskva til London, til Washington, deriblandt Stalin og Churchill?

Svar. Det blev han.

9, Var det Adof Hitler og Vidkun Quisling, der blev de teoretiske grundlæggere af den europæiske Union?

Svar: Det var det.

 

Hvad underlag for ovenstående angår henvis venligst til Martin Allen´s "The Hitler-Hess Deception"; The Spectator, 5. maj, 2007:

" Guess who invented the EU. it was Quisling "; Antony G Sutton: Wall Street and the Bolshevik Revolution and Wall Street and the Rise of Hitler; Joachim Hoffman : Stalin´s War of Exterminatian; Victor Suvorov: Icebraker: Who started the Second World War?, and M. Day: Werner Maser: Der Wortbruch.

Husk, der er ingen, der vinder i krige undtagen Wall Street. Se til Irak i dag. Hvis du dræber en person, vil du blive anklaget for mord, hvis du bliver fanget.

Hvis du dræber millioner mennesker i krig vil du blive en erobrer af nationer, monumenter vil blive rejst over alt for at hylde dine sejre - forudsat at du vinder krigen.

Hvis du taber krigen får du skylden for dine egne forbrydelser, son blev begået medens du regerede: men oven på det bliver du gjort ansvarlig for de drab sejrherren har begået-

Hilsener fra Katyn, Hiroshima og Dresden.

Sejrherren vil også berøve dig din menneskelighed, din identitet og forvandle dig til et uhyre, den inkarnerede djævel - Hvilken patetisk måde at skrive og udlære historie på : "Vi, de gode: I, de onde og hæslige"
Han slutter: " I rest my case!".

 

Vi vil vort hjem ej bytte

 

Nej, vi vil vort Hjem ej bytte bort for nogen Pris,
her vi virke vil og leve paa de Danskes Vis,
stærke som vor Oldtids Minder,
fuld af Kraft mod Danmarks Fjender,
tro som Gud mod Drot og Rige, -
dem vi aldrig svige.

Sådan skrev Carsten Hauch (1790 - 1872) for ca. halvandet hundrede år siden.

Danmark havde allerede på hans tid modtaget indvandrere, som forholdsvis let lod sig integrere. Derfor de lyse toner.
I dag har magthaverne sluppet et stort antal indbyggere af fremmed oprindelse ind i vort land, hvor 162.000 allerede er uden arbejde.

Og så kræver talsmænd for Det Konservative Folkeparti, at vi skal indkalde mange flere udlændinge til vort allerede overbefolkede land.

Man lokker med at give lov til moskéer med vist nok 20 m. høje minareter og gjaldende bønneudråb på et for danskerne uforståeligt sprog, samt plads til regler og traditioner helt fremmede for dansk kultur.

Hvad er der sket i det halvandet hundrede år?

Hvad blev der af troskaben?

Hvad blev der af de danskes vis?

Var - - - er de ingen ting værd? Jo, men det er der ikke nogen, der må sige.

Det vil være en fornærmelse mod de fremmede, for de vil mere eller mindre åbenlyst ikke integreres. Det betyder, at danskhedens fjender er rykket inden for rigets grænser og etablerer sig. Hvem har inviteret dem? Det har de selv! Men så er de også blevet lokket af store virksomheder, der ønsker billig arbejdskraft, og af en mediemagt, der forfølger sine egne magtpolitiske mål, som ikke er danske.

Vi har vist, at medieherskernes mål er at opløse uforsigtige nationalstater, så at de kan manipuleres af een stærk nationalstat.
Denne elite har ganske stille erobret alle danske medier med indflydelse. Den største del af Danmark er gjort stum. Alle selvstændige danskere har fået mundkurv på.

Dette fremstlles i medierne som topmålet af "international solidaritet". Men desværre ser andre ideologier sig bundet af andre solidariteter.

De føler sig derfor ikke bundet af danske konventioner og tager sig gerne ind i Danmark og andre vestlige lande. Her bliver de så en femte kolonne som trojanske heste, ventende på den gunstigste chance til at træde frem.

Imedens dette sker, lover medierne, især de udpræget zionistiske, at indstrømmerne vil blive respekterede, for alle kulturer er ligeværdige.

Hvem Hvad Hvor oplyser under rubrikken: Danmarks etniske sammensætning blot : "Flest danskere".

Hvor mange indvandrerne er blevet, får vi derfor ikke at vide; og selv om vi synes, de ser ud til at dominere mere og mere, er det svært at vurdere, da herskerne ser til, at flest muligt asylsøgende ikke blot får opholdstilladelse, men statsborgerskab. De er da at betragte som danskere og opnår samme ret til at bestemme og lave vort samfund om.

Det oplyses, at der er 2 % muslimer i landet, og hvert år konverterer 5.000 ny.

Hvor blev konservatismen af? Ordet betyder ifølge Nu dansk Ordbog, 15. udgave: ønsket om at bevare det bestående.

Hauchs fromme ønske om at bevare og forsvare danske værdier er ganske stille udslettet til fordel for de internationale idealer, som dikteres af supermagten.

Er dansk kultur da ingen ting værd? - Jo, vi har pragtfuld hjemmegroet kunst: bygninger, digtning og billedkunst, og desuden adgang til og andel i den vestlige verdens umådelige kulturarv.

Men det regner medier og hofpædagoger ikke for noget. De skal docere, at indstrømmernes kultur er lige så værdifuld som dansk og skal have samme vilkår.

Så er det altså ikke meget bevendt med "de danskes vis". Jo, men den misbruges - der er bare noget alligevel. Det må bare ikke nævnes i medierne.

Dér indoktrineres vi dag ud og dag ind, at vestlig kultur er et tilbagelagt stadium. Den er fortidig.

Ingen må pege på, at andre kulturer er endnu mere fortidige. Kun vestlig kultur må kritiseres.

I fjernsynet ser vi, at indstrømmere med eksotiske navne overtager større og større plads - ikke blot i baggrunden, men som reportere og studieværter. De kan godt være loyale danskere; men det kan vi ikke vide, da spørgsmål om dansk loyalitet ikke må stilles. For anerkendelse kræves blot, at der skal kunne svares nogenlunde rigtigt på en lille lektie, som ikke forpligter til noget.

Dag ud og dag ind indoktrineres vi til at udslette enhver national egenart.

Det samme gælder andre vestlige lande - men modstanden vokser. Før var det utænkeligt at nævne at zionismen er den stormagt, der styrer mediediktaturet.

Især i USA bryder bredere og bredere kredse dette tabu.


Læserbrev om sagens kerne

En ven sender os et læserbrev fra Florida, med et budskab, som er lige så nyttigt for Danmark:

" Vi mener at have adskillelse mellem kirke og stat i dette land, ikke sandt?

Men har vi adskillelse mellem synagoge og stat? Lad os se på det:

Jøderne inrømmer, at HOLOCAUST nu er en integreret del af deres religion. Trods dette - eller måske på grund af det - ser vi regeringen deltage i HOLOHOAX(svindel) ritualer, oprette HOLOHOAX monumenter og lave specielle HOLOHOAX-kurser til at proppe i halsen på vore unge mennesker.
Som del af den jødiske religion burde THE HOAX forblive i synagogen. Den hører ikke hjemme i vore skoler og andre offentlige institutioner. Lad os få dem ud og holde dem borte derfra.

H. A.
Lake Worth, Florida, USA."

 

 

Høsten 2011

11. september er tiårsdagen for angrebet på WTC, og fjernsynet bragte naturligvis non-stop mindeudsendelser, der forudsatte, at USA-regeringens tolkning af hændelserne var den uangribelige sandhed. Men den kraftige kritik, som gennem nettet trods de anerkendte mediers boycott er kendt af mange, har nødsaget redaktionerne til at bringe indslag om det besværlige, som man afværgende betegner som konspirationsteorier.

De bringes dog så gennemredigerede, at man skal tro, at de såkaldte konspirationer er vilde fantasier. Der bringes lange indslag om eksperimenter, som hverken beviser det ene eller det andet; men de indslag, som er særligt besværlige for regeringen udelades.

Det gælder f.eks. det indslag, der udefra viser eksplosioner i et tårn. Det gælder brandofficeren, der bevidnede, at han havde hørt eksplosioner, medens han var på vej ned ad trapperne. Og det gælder det store mysterium, hvorfor de startklare jagerfly ikke blev sendt af sted at stoppe de angribende fly. Det kraftige missilforsvar, som skulle beskytte regeringsbygningerne blev heller ikke aktiveret.

Og frem for alt fik man ikke et glimt at se af den måske mest afslørende episode, som blev registreret under angrebet:

På taget over en nærliggende bygning dansede jødiske agenter henrykt medens de filmede flyangrebene.

For det tilfælde, at nogen skulle reagere på det forargelige optrin optrådte de i arabiske klæder; men de blev arresteret og det afsløredes, at de var israelske agenter, der også var blevet stoppet med en bil fyldt med sprængstof, da de i arabisk forklædning var på vej mod en af broerne.

Deltagerne vidste altså i forvejen nøje besked om angrebet. Det var en falsk-flag-operation, hvor mossad var involveret. At regeringen også var indblandet ses af, at Israels agenter efter en kort tilbageholdelse blev sluppet tilbage til Israel og blev modtaget med åbne arme.

Vi må altså se i øjnene, at det blodige attentat er planlagt og gennemført af en magtelite, der er parat til at ofre tusindvis af medborgere for at rejse den vrede, som gør en ellers fredelig befolkning rede til krig.

Men det er ikke første gang, det sker. Optakten til USA's krige har gang på gang været episoder arrangeret af hemmelige tjenester. Nyt og chokerende er aktionens omfang, og at ofrene åbenlyst er medborgere.

Der er altså to typer mennesker: Den almindelige fredelige type, vi mest omgås, og så en gruppe for hvem ofres tal og tilhør er helt underordnet gruppens målsætning. Krig - stor eller lille - er blot en brik i deres globale spil.

Vi ser det åbent spillet i Israels brutale udenrigspolitik og fordækt i endeløse rækker af falsk-flag-operationer, som skal placere skyld for Israels forbrydelser på deres modstandere, især arabiske.

Dette motiv synes klart ligge bag WTC-aktionen, som foreløbig har ført til to blodige krige mod Israels konkurrenter i MØ og som truer med at accelerere til Syrien og Iran med uoverskuelige konsekvenser.

 

 

En brutal og kynisk verdensorden

Det, vi lærer af 9-11, er, at vi lever under en brutal og kynisk verdensorden, der styres og forsvares af mediemagten.

Vi må som aldrig før være på vagt mod officielle forklaringer og mod efterretningstjenesternes fabrikationer.

Den mediemagt, som har styret revolutionen i Rusland og de følgende krige, deraf to verdenskrige, er stadig utroligt stærk, som vi ser det af vore daglige medier.

Gennem nettet har et stort antal danskere fået adgang til den ucensurerede information, som især på engelsk afslører gademediernes bedrageri.

Det danske net nyder samme frihed.

Gennem nettet fremføres det farligste våben mod herskereliten: Sandheden. Den falske beskrivelse af især det tyvende århundrede tegnes punkt efter punkt om. Hvor vigtigt, det er, ses af, at propagandaløgnene gentages og gentages i vor tids medier.

Man kører f.eks. en TV.serie om Anden Verdenskrig, hvor man direkte overtager den sovjetiske krigspropaganda og betegner krigen som "Den store fædrelandske krig mod Hitlers forbrydelser". De sidste tre ord må dog tilskrives redaktionens ønske om at tydeliggøre sin linie.

Totalt glemt er Stalins forbrydelser, og de historiske kendsgerninger er vendt på hovedet. Stalins krig var ikke for fædrelandet, men et længe forberedt angreb mod Vest for at underlægge sig hele Europa. Det gik lidt skævt, fordi Hitler forstod situationen og iværksatte det tyske afværgeangreb, som troda de allieredes enorme støtte og hjælp til Stalin forhindrede ham i at besætte mere end Østeuropa. At Hitler forhindrede dette kan ikke rimeligt kaldes en forbrydelse. Vi burde være taknemmelige for det.
Fordrejningerne viser, at den kolde krig endnu raser, og den vil fortsætte så længe hofhistorikerne beskyttes af mediemagten.
Men medieskjoldet slår omsider revner. Det er op til os alle, efter evne, at gennemhulle det.

 

 

Fjernstyret fædreland

4. Oktober 2011 fik Danmark en ny regering, som var stykket sammen af tre mere eller mindre venstreorienterede partier.
Valgkampen havde handlet om penge - hvorfra og til hvem! Det var, hvad der måtte interessere de fleste vælgere, da meningerne jo var delte. På den måde undgik mediekleresiet at det store spørgsmål om dansk og vestlig kultur kom til debat. Det var ikke tilfældigt, men et udslag af herskerelitens målbevidste strategi.

Gennem sine agenter i de vigtigste internationale organisationer har den udbredt og opnået anerkendelse af tilsyneladende smukke og uskyldige principper, som alle (undtagen de selv) bør rette sig efter.

* Alle mennesker har samme rettigheder,
* Alle har religionsfrihed, dvs. samme ret til templer og forkyndelse.
* Alle kulturer er ligeværdige.
* Alle mennesker har ret til at rejse og bosætte sig, hvor de vil.

Eliten anser det for en selvfølge, at disse regler ikke har gyldighed i deres eget samfund og stat: men alle andre steder. Her ser de bort fra, at man i alle udviklede bysamfund har måttet vedtage regler for hensyntagen individer imellem; og man har byplaner og regler for bebyggelse. Men det ser medieagenterne bort fra - det er noget besværligt teknisk - men en asylsøgende med storøjede unger er et letforståeligt medlidenhedsobjekt, som det er smukt at hjælpe, og ondsindet at gå imod.

Sådan får enhver stakkels asylsøger uimodståelig støtte fra den almægtige presse.

Men danske - nordiske - vestlige værdier fik ikke plads i valgdebatten. Det gjorde derimod integration.

Vi har peget på, at det dummeste man kan gøre, er at integrere fjender af dansk kultur og demokrati. Det kan ikke forhindres, når disse værdier holdes hemmelige. Nej! De skal frem i lyset, og det skal understreges, at de er forpligtende.

En komission arbejder med at modernisere grundloven. De vil, at de menneskelige rettigheder skal indføjes. Så er det på tide at understrege, som vi gjorde det i skriftet "De menneske=lige rettigheder", at rettighederne er forbundet med ansvar og pligter.

Det skal slås fast, at nationale såvel som internationale resourcer skal tages vare på, og at alle har pligt til at forsvare dansk, nordisk og vestlig natur og kultur.

Andre netsider er www.patriot.dk. / www.holocaust.nu / www.mosaisk.com / www.balder.org / www.thedodo.info / www.controversyofzion.info / www.radioholger.dk og utallige amerikanske. Som introduktion kan anvendes www. rense.com og www.davidduke.com

INFODEMOKRATER

SAMISDAT 9 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU