VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

Om europæisk ytringsfrihed og fængslede
europæiske samvittighedsfanger:

 

Rubjerg, 11. november 2011

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1402 København K

Hr. udenrigsminister Villy Søvndal

Om europæisk ytringsfrihed og fængslede europæiske samvittighedsfanger

Vi har ved henvendelser til EU-kommissionen, med flere myndigheder, bragt i erfaring, at europæisk ytringsfrihed er undertrykt i europæiske stater gennem diktat af de "sejrende" i II. Verdenskrig, som har påtvunget de tabende eller underlegne stater, især Tyskland og Østrig hårde begrænsninger i presse- og ytringsret. En tidsramme på hele dette århundrede er blevet nævnt. Også Frankrig er underkastet ydmygende indskrænkninger i ytringsfriheden ligesom en række andre lande

Et opgør med disse middelalderlige forhold må gennemføres hurtigst muligt. Indtil det er sket er Vestens kritik af andre landes manglende respekt for menneskerettighederne et pinligt hykleri,

Justitsministeriet har påpeget, at dette vigtige område hører under udenrigsministeriet. Vi har understreget dette overfor udenrigsminister Lene Espersen, og ministeriet lovede 7/4 2010 et snarligt svar; men det kom aldrig.

Der ligger altså en stor og betydningsfuld opgave og venter på Danmarks ny udenrigsminister. Vi glæder os til at høre hvordan De vil bidrage til at løse disse opgaver

Vi vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke vor anerkendelse af Deres modige afstandstagen fra krigshetzen mod Iran, der ikke truer Danmark.
Mere nærliggende må det være at rette pres mod Israel for at få dette til at afstå de kernevåben, med hvilke det truer det meste af Vesteuropa og hele Danmark.

Med venlige hilsener

Marianne Herlufsdatter Lars Thirslund
Lønstrupvej 122, 94 80 Løkken
Tlf. : 98 99 65 74.

 

SAMISDAT 9 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU