Hvad er galt med danskerne?

Under indtrykket af den øgende indstrømning af fremmede til Europa og Danmark opstod en række foreninger med det erklærede formål at forsvare danskheden. Mange bliver glade, hver gang det ser ud som om noget sker; men de bliver hurtigt skuffede, når det viser sig, at man kun er velkommen, hvis man hylder en bestemt tro, som desværre ikke er dansk.

Derfor startes der igen og igen forfra; men kræfterne kan aldrig samles og formulere en kraftfuld politik for de interesser, som er indlysende danske.

Det viser sig, at vort samfund huser en aggressiv magt, der giver andre interesser forrang for nordiske, og som formår at føre sig frem, hvor man ikke skulle tro det muligt. Den griber ind over alt, hvor danskerne forsøger at organisere sig.

Fælles for de ny foreninger er, at de etablerer sig med autoritær ledelse for ikke at blive erobret af grupper, der er modstandere af foreningens formål. Det er i princip i orden, men kommer til at virke fuldstændigt modsat, når modstanderne allerede er etableret i de startende ledelser, og det viser sig, at det er det, de er.

Zionismens selvsikre agenter vender sig først og fremmest mod at tillade medlemmer, som kræver ytringsfrihed og fri historieforskning (Revisionisme) eller som er kritiske mod national og international jødisk hegemoni.(l*)

De bygger deres magt på erobret kontrol over alle danske medier med indflydelse.

Derigennem kontrollerer de ikke blot "den almene mening", men bestemmer, hvilke personer, der bliver kendt og anerkendt. De bliver i stand til at dirigere meningsagenter ind i indflydelsesrige stillinger, ikke blot de af Louis Levy udpegede danske "samfundskirtler"; men nu i danske foreninger.(2*)

De er energiske og effektive. Næsten allestedsnærværende er Geoffrey Cain, der skriver i de mest forskellige aviser og har været aktiv i eller bag Den danske forening, Dansk Kultur og Stop islamiseringen.

I Dansk folkeparti er den svorne zionist Søren Espersen gjort til udenrigspolitisk ordfører og optræder jævnligt i TV til forsvar for Israels interesser, som i dag ligger ganske langt fra Danmarks.

Hvis et nyt dansk parti skal vinde fremgang og blive stort, må det bekæmpe ikke blot Islam; men også zionismens magt. Så vil det i starten blive endnu mere hadsk angrebet, end Dansk Folkeparti; men i længden er det den eneste politik, som kan samle danskerne til forsvar for vor egen og europæisk kultur.(3*)


DER ER INGEN TID AT SPILDE


Nødvendig læsning:

(1*) : I sit skrift Jøden som fredsmægler konstaterer Louis Levy i 1918, som en selvfølge, at jødisk magt allerede havde sat sig på alle vigtige poster i det danske og andre samfund. Ritt Bjerregårds mand Søren Mørch påstår knapt 100 år senere, at han skriver den sidste Danmarkshistorie, i hvilken han placerer sin kone som slutstenen i landets udvikling eller afvikling mod total opløsning. Dets nuværende ynkværdige tilstand illustrerer han med en kaffeplamage på sit skrivebord, og løsningen far vi i hans bog Ismael og Isak i det forjættede land. Der får vi at vide, at jødisk supremaci, overhøjhed skal herske i alle lande, hvor et jødisk samfund er etableret, og det må vi aldrig glemme, at et sådant har vi Søreme i Danmark!

2*: I bogen Judisk Historia, Judisk Religion advarer professor Israel Shahak mod den jødiske religions fanatiske had til kristendommen og ikke-jøder, et had der indpodes gennem remser og ceremonier. I bøgerne Ved hjælp af bedrag. Mossad indefra. af Claire Hoy og Victor Ostrovsky og Kampen om Mossad af Ostrovsky, fortæller Ostrovsky, der hoppede af fra en uddannelse i Mossad, hvordan spionorganisationen på grund af jødernes religiøse forpligtelse til sammenhold kan benytte jøder i alle lande - selv ateister - til at hjælpe med i infiltreringsarbejdet. Man må læse disse bøger for at forstå, hvor effektivt de jødiske netværk arbejder for topledelsens strategier.

3* : David Duke gør i sin bog Den judiska rasismen rede for sin egen udvikling, som mange vil kende igen. Han begyndte som de fleste af os med naiv tiltro til mediernes fremstilling af det stakkels uskyldigt forfulgte jødefolk. men opdagede, at noget ikke stemte. Da han fulgte dette spor dukkede mere og mere op, indtil han havde samlet stoffet til denne oplysende bog om jødisk dobbeltmoral, som tillader "det udvalgte folk" at drive ekstremt racistisk, nationalistisk og brutal politik for sig selv, men fordømme det hos alle andre.


L-J-info. (09-07-07)