2001-2002

Efterforskninger.

Togter gennem den danske mediespærre.

Ved at skrive til forskellige magtindretninger kan det lykkes at bringe lys over forhold, som medierne holder mørkest muligt. Vi har i år gransket videre i følgende emner :

A. : Europæisk ytringsfrihed. Syd for vore grænser fængsles folk hvis de udtrykker tvivl vedrørende de trossætninger angående holocaust, som blev besluttet af de sejrende magter ved slutningen af II Verdenskrig.

Videnskabelige indvendinger er på en lang række punkter fremført af revisionistiske historieforskere. At nævne dette straffes i fire europæiske lande med fængsel eller bøder. Brevveksling med Europaparlamentet afslører, at parlamentet har fraskrevet sig ansvaret for de grundlæggende frihedsrettigheder, som det har forpligtet sig til at forsvare.

Således undertrykkes europæisk ytringsfrihed, forskningsfrihed og bevægelsesfrihed.

B. : Appel til den europæiske ombudsmand og menneskerettighedskommissær.

To EU-institutioner er oprettet specielt for at varetage borgernes rettigheder. Vi skrev successivt til dem og fremholdt deres ansvar for at beskytte ytringsfriheden, som er garanteret alle af mindst to konventioner. Se punkt A.

C. : Amnesty International..

Hvorfor svigter Amnesty totalt europæiske samvittighedsfanger ?

D. : Røgslør omkring forskningscenter for "holocaust og folkedrabstudier". Centret agerer i strid med de retningslinier, som folketinget og statsministeren har ridset op. For at skjule dette afviser det at oplyse, hvad det forstår ved det begreb, som det skal studere. Yderligere undgår det enhver saglig omtale af den revisionistiske forskning, der har punkteret de vigtigste af direktøren, Uffe Østergårds stærkest hyldede trosartikler. Centret modarbejder den forskning, det skulle fremme og informere om. Se også afsnit O : "No business like Shoahbusiness", maj 2002: Om centrets støtte til Uriasposter for unge historiestuderende.

E. : Breve om sandhed, fred og ret.

23.01.2000 : Til Stockholmskonferencen og den danske og svenske statsminister om en stor humanist, Paul Rassinier.

5.6.01, Grundlovsdag : Om Mellemøsten og internationel ret.

1.5.01 : Befri Balticum.

23.9..01 : Bekæmp også statsterrorismen

10.10.01. Til Udenrigspolitisk Nævn om Nato og terrorisme.

22.11.01 : Til den tiltrædende statsminister : om nationale interesser og internationale. / Retfærdigt fredsforslag for Mellemøsten, sendt til Udenrigspolitisk Nævn 17.5.01 Uden en retfærdig fred i Mellemøsten vil forståelse mellem Islam og Vesten ikke have en chance.

Se også afsnit O : Breve til den tiltrådte statsminister Anders Fogh Rasmussen og et undvigende svar.

4.12.01 : Kampem mod terrorisme skal også gælde statsterrorisme / Eerobringskrig og tortur kan ikke tolereres. Sendt til stats- og udenrigsministeren, Udenrigspolitisk Nævn, Dansk folkeparti og Kristeligt Folkeparti.

4.12.01 : Marianne om retten til modstand mod okkupation.

14.12.01 : Hilsen med Jule- og Nytårsnødder til den ny justitsminister, Lene Espersen : Hvad præcis er terror ? Vil du forsvare vor grundlovs § 67 og FN's konvention om barnets rettigheder ? Skal statsterrorisme ikke bekæmpes af Nato, EU og Danmark ?

F. : Appel til forsvar for kristen kultur.

Brev til danske præster ved deres biskopper. Fremtrædende danske jøder agiterer for at muslimer skal have lov at kolonisere Danmark og udbrede Islam på kristendommens bekostning. Kristne præster bør forsvare vestlig kultur både mod mosaismen og Islam.

Lad Israel demonstrere forståelse mellem mosaisme og Islam i Mellemøsten, hvor disse religioner har hjemsted. I Danmark hører disse politiske ideologier ikke til.

G. : Mørch hegemoni. Hvem har overherredømmet i Danmark ? Dette afslører Søren Mørch, måske ikke helt tilsigtet, gennem sit besynderlige forfatterskab. Samtidigt med at han i diverse aviser tilsyneladende underdanigt hylder vor "majestæt" nedgør og fornærmer han vort fædreland. Læser man opmærksomt, hvad han skriver. bliver man klar over, at det er en helt anden nation han hylder og rangordner over den danske.

H. : Dansk Folkeparti har problemer med at manøvrere mellem de forskellige udanske nationer, som har etableret sig eller er i gang med at etablere sig i Danmark. Medens partiets ledelse priser danske værdier og derfor modsætter sig at Islam installeres i Danmark, hylder partiets pressechef, Søren Espersen, det Mørchske hegemoni, hvis toptalsmænd helhjertet støtter at Israel fordriver muslimer i Mellemøsten, men varmt anbefaler at vi hilser dem velkommen i Danmark. Partiets standpunkter skader partiets dansknationale program, som Pia Kjærsgård ellers så dygtigt forsvarer. Læs også kritik af Søren Espersens forsvar fpr Israels krig

I. : "Civilisationernes" krig.

En profetisk bog, som danskerne helst ikke må læse. Efter Sovjetunionens tilbageslag træder ny magtkonstellationer tydeligere frem, især Kina, Indien og Islam. Vestens teknologiske forspring mindsker. og det nødvendiggør nytænkning. Een central veststyret verdensregering tegner sig nu mindre sandsynlig end flere blokke af beslægtede civilisationer.

Læs også advarsel i afsnit O : Konkurrencen mellem civilisationerne skal udkæmpes, men i det åndelige plan - ikke det militære, som kræfter i USA er ivrige for.

J. : Besættelsesmagten og Folketingsvalg 2001.

Statsminister Nyrup Rasmussen lagde ud 30/10 med i Jyllands.Posten at kalde fundamentalister for rotter. Han blev straks meldt til politiet, som ikke kunne finde ud af, hvad de skulle stille op.

Næste dag 31.10.01 udskrev han folketingsvalg med ønsket om at følge USA hele vejen. Men meningsmålingerne gik ikke den rette vej, og der opstod panik i medierne.

Læs også afsnit M om Nyrup som statsmandskunstner og afsnit O .om den ny regerings meriter .

Om besættelsesmagten og hootonkontorerne, der dikterer, hvad vi må læse. og hvad medierne kan tillades at bringe . Om truslerne mod Danmark og dansk kultur.

K. : Breve til dem, det vedrører.

23.5.01 Om undertrykkelsen af europæisk ytringsfrihed. Til Udenrigspolitisk Selskab og til et par mediespidser. / Om fornægtelse af holocaustfornægtelse. / Om arabisk indtrængen i dansk politik. / Om Kosovo og den ny verdensordning. / Om USA's hårde ansigt. / Orientering af Nyrup Rasmussen om holocaustcentret. / Om Indoeuropa og Jesus mellem Øst og Vest.

L : Skitse til program for et mere konsekvent DANSK parti.

M. : Folketingsvalget 2001

Statsmanden Nyrups bedrifter Se også J og L

Lidt om hans efterfølgers bedrifter kan læses i de næste afsnit.

N. : Menneskerettigheder :

Om tortur / Berufsverbot / Ytringsfrihed og demokrati / Demokraturets tyranni / Uudryddelig udryddelse / Mediernes bedrageri og Tines erfaringer fra Tvind. / Forråelsen. / USA : Frihedens og terrorens land. / U S AMOK ! / Europæisk kulturskat tilintetgjort : Sødra Råda trækirke fra 1300-tallet brændt ned til grunden. / Er en trehundrede år gammel dansk bondegård en kulturskat ?

O : kommentarer 2002

Israel Shahak og revisionismen. 27.2.2002. Om den nylig afdøde israelske professors advarsler.

Jødedom. Artikel til Den nye dialog 11.3.2002. Det er ikke kun Islam, som er en fare for demokratiet og vor kulturarv.

Information(sfrihed) og demokrati. Betragtninger i anledning af et symposium om europæisk ytringsfrihed

Breve til statsminister Anders Fogh Rasmussen og udenrigsminister Per Stig Møller, 2.4.2002. Begrebsopløsning og holdningsløs dansk udenrigsploitik.

Det frygteligste. 2.4.2002. Om opløsning af vestlig retskultur.

Det jødiske overmenneske. 23,4.2002. Lidt om, hvad de hellige jødiske bøger lærer.

Den ujødiske, den udødelige Jesus. 3.5.2002. Hvordan Weekendavisen vrider evangelierne for at få en brugbar jøde ud af Jesus, og hvorfor det ikke lykkes. Alt, hvad der kendetegner evangeliernes Jesus, er oprør mod den mosaiske læres regeltyranni.

No business like shoahbusiness. Om vildledende artikel i UNIVERSITETSAVISEN .

Nåmensåere. Om holocaustindustriens omskiftelige forklaringer.

Brev fra statsminister Anders Fogh Rasmussen 11. maj 2002, efterfulgt af en appel til dansk retssans ved PRO PATRIA-gruppen.

Storkrig truer i Mellemøsten. En israelsk militærhistorikers bedømmelse.

P: Kommentarer 2002, fortsat fra O.

Mediebedrageriet

P. : Strejftog gennem mediespærren 2002 - 2003.

P,a. : Aben krig mod ytringsfriheden.

Zionisterne retter annoncekampagne mod flagskibet : Politiken. 704 personer skriver under på protest mod, at bladet har kritiseret Israel. Vi bringer listen ordnet alfabetisk efter efternavne, og kommentarer.

Politikens forsvarer : Bjørn Bredal

P,b. : Ny situation er opstået i forholdet mellem danskerne og det jødiske mindretal.

Forfalsket historieskrivning er et jødisk kernevåben i en propagandakrig,, som aldrig hviler.

Jødiske nationalister bekæmper dansk-vestlig kultur i medierne og gennem indtrængen i danske foreninger.

P,c. : Loyalitetskonflikt :

Talmudisk krav om at jøder altid skal gå frem foran ikke-jøder kan forklare antidanske holdninger.

Overrabbiner Lexner søger at give et falsk billede af jødedommens forhold til Kristus.

P,d. : Demokratiet i krise.

Det er et plagsomt faktum, at formelt demokratiske stater med parlamentarisme forbryder sig mod folkeretten om kap med diktaturerne. Vort eget samfundssystem kompromitteres gennem traditionelt venskab med stater, der har opgivet al respekt for national og international ret.

P,e. : Hvad underskrifterne afslører.

Det massive angreb på ytringsfriheden lokker naive danskere på glatis : Peter Neerup Buhl, Pia Kjærsgård, Rolf Sloth-Henriksen.

Racismeparagraffen misbruges. Den amerikanske professor Kevin MacDonald afslører, hvordan jødiske forsvarsstrategier har udviklet et meget aggressivt forsvar, som også her i landet bliver mere og mere besværende. Selv her er det lykkedes at erstatte presse- og udtryksfrihed med medialt lobbydiktatur.

P,f. : Et specielt angreb på ytringsfriheden.

Samuel Rachlin følger sin underskrift op med ny angreb på Politiken, For få år siden angreb han Berlingske Tidende for at bringe en artikel om Mosebøgerne. Vi besvarer hans retoriske spørgsmål i næste afsnit.

P,g. : Jødisk Albuerum. Louis Levy fastslog allerede i 1918 at jødisk magt over guld og indflydelse var overlegen. Sharon konstaterer at Israel regerer over amerikanerne.

Den jødiske mytedyrkelse kræver historieforfalskning, som vestlige intellektuelle må reagere imod. ligesom store jødiske dissidenter har gjort det. Revisionismen som er groet frem gennem vestlige forskere vinder terræn selv herhjemme gennem internettet.

P,h. : Hetz mod fakta. Politikens kritik af Israel er ikke nok. Israel Shahak og de store revisionister må blive kendt i Danmark

P,i. : Skævhederne i forskningen.

Sandheden er der, og har været der hele tiden. Men hofhistorikerne og Centret for Holocauststudier vælger ikke at se den.

P,j. : Husk endelig Holocaust.

Og racismeparagraffen Ellers fornærmer I et magtfuldt mindretal med mange redaktører

P,k. : Barbariets triumf.

Mediernes fordrejninger og i konsekvens af dem politikernes udmeldinger har forvansket ret og vrang til den yderlighed, hvor Vestens retsidealer mister møjsommeligt opbygget troværdighed.

P,l. : Det vilde VESTEN.

P,m. : Verdens farligste mand,

 

P,n. : Kort - kort :

Afvæbn ham - fjerne ham

Dårligt selskab.

Saddam ? Sharon / Bush ?

P,o. : Advarsel : Diktaturet er over os !

Når EU's regler træder i kraft kan danskere udleveres til dom og fængsel i andre lande for "forbrydelser", som ikke er strafbar i Danmark.

Mindst fire lande straffer meningsforbrydelser. De ny regler gør ytringsfriheden til en illusion.

Verdensplutokratiet hersker ikke alene gennem pengene, men også ved hjælp af massemedierne og udplacering af meningsagenter.

Kræv fri selvstændige stater med åndsfrihed !

P,p. : Propagandaløgnenes dag.

27. januar skal herefter højtideligholdes som Auschwitz-dag, til minde om lejrens "befrielse". Hændelsen var en episode i Sovjets erobring og forslavning af Østeuropa; men arrangørerne vil. at dagen skal minde om, at 6 mio. jøder blev myrdet af nazisterne. Dette er zionismens vigtigste forretningside og et hovedvåben i deres propaganda. Det skal derfor gentages så tit som muligt, og Jyllands-Posten gjorde sit bedste, men kom alligevel til at afsløre flere løgne.

Propagandavåbnet er det farligste af alle våben, da det sætter alle de andre i gang. En ny historieforskning må placere det, der, hvor det hører hjemme, som den egentlige drivkraft bag hændelserne, især i nyere tid, og desværre også i dag, som vi ser det i USA's kampagne for krig mod Irak.

P,q. : Brev til Udenrigspolitisk Nævn, 5. februar 2003.

Nævnet skal diskutere statsministerens tilslutning til 7 andre statslederes erklæring om at Europa skal støtte præsident Bush's ønske om krig i M._Ø. for at annektere Iraks olie. Engelske Toni Blair fandt på at alliere sig med de to andre klassiske imperialiststater, Spanien og Portugal og med Italien, der også var imperiesyg lige til Anden Verdenskrig. Det lykkedes de fire at overtale et par til for ikke længe siden vasalstater af Sovjetunionen til nu at hylde USA's superimperialisme. Fogh Rasmussen skulle udfylde rollen som USA's europæiske vasal og gav sig hverken tid til at diskutere erklæringens indhold eller den tildelte rolle med de danske partier. Han skrev bare på, og kom derved til at afsløre, at alle europæere - heldigvis - ikke er lige krigsliderlige.

Vi påpegede overfor Nævnet, at erklæringen groft forvrider historien og at den er i strid med netop de værdier, den bekender sig til.

Q. : Efter "9-11"-syndromet Under udarbejdelse :

Q,a. : 9-11-svindelen Q,b. : Globaliseringsmagtstræbet

 

* * * * *