Vestlig samisdat

Bringer :

 

Vestlig samisdat nr. 1 - 15. november 1995

Indhold:

 1. Introduktion. Vågn-op-breve
 2. Løgnens onde cirkel
 3. Husk på - vi lever i Middelalderen
 4. Ny oplysning

 

Vestlig samisdat nr. 2 - 5. april 1996

Indhold:

 1. Vågn-op-breve. Sen død! - Om meningsmagthavernes informationscensur og meningstyranni. Om arv og ideologi.
 2. Nysyn - Grædemuren. Om talmudisme og holocaust. Om jøde- og racehad. Wannseehistorien må være en propagandaløgn. Morgentauplanen afløses af pengeafpresning. Om funktionel analfabetisme.
 3. Historisk revisionisme. Kronologisk oversigt over hovedbegivenheder.
 4. De utrolige løgne- hvor findes pålidelig information? Anne Franks kuglepen. Lille jødedreng og værnemagten. Hvor findes pålidelig information? - Institute for Historical Review. Revisionistdebat i Christian News. Bog- og tidsskriftsliste.
 5. "Other Losses" af James Bacques. Om Auschwitz og aflivelsesteknik. Om terroristmord, krystalnat og fredsforhandlinger. Eisenhower og de afvæbnede fjender. Højt spil om Tyskland. Fra jødiske krigserklæringer til Morgentau- og bastardiseringsplan. Misbrug af frihedens idé. Konrad Adenauers modus vivendi. Fjern alle grænser - lad friheden blomstre. Den ændrede verden. Friheden har grænser af hensyn til bl.a. miljø og kultur.
 6. Mosaismen som verdensmagt. Anmeldelse af revolutionerende bog af jødisk dissident: "Jewish History - Jewish religion" af Israel Shahak - Om nye nationalistiske erobringskrige. Om jødedom og mernneskeret. Princippet jødisk stat. Storisrael. Talmud skal følges bogstaveligt, men regler kan omgås. Talmud går foran biblen - du må ikke dræbe jøder - må alle kristne forgå! Jødiske regler og racisme - jøder må ikke rose ikke-jøder. Shahak: Gør jødedom menneskelig. Noter om forfatteren. Bogen må ikke omtales i danske medier.
 7. Jøde- og fremmedhad. Al såkaldt "jøde-og fremmedhad" skyldes ikke fordomme. Mosaisk magtakkumulation. Løgnens teknik: gentagelser, museer og kæmpevase. Wivel og Pundik. Hykleri og det svære ord.
 8. Kultur og etnicitet. Blüdnikows dobbelte racebogholderi. Først asyl- så magt. Vor egen kulturkamp: Dansk identitet, multi-kulti og det anakronistiske frisinds bedrag. Hvad der har ændret sig: Teknisk magt, frihedens og rettighedernes grænser. Multi-kulti hysteriets virkelighedsbedrag. Kulturkonflikten - Islams kultur og vor egen. Fedteri for Islam. Islam: Kunst stærkere end præstens præken. Gotik, renaissance og rokokko: levende kulturarv. Kultur er at VÆLGE (det bedste)
 9. Dansk og "dansk" politik. Invasionen og dansk politik. Vigtigst: sandhed, uden den, ingen ret. Det gælder også den historiske sandhed. Forholdet til sandheden et problem i Den Danske Forening. Mosaismens dobbeltmoral. Vesten og Danmark må tilbageerobre de media, som jøderne har købt. Hvem sætter dagsordenen? Efterskrift: Hvorfor danske politikere går ind for indvandringen. Og hvorfor jøderne gør det. Jødisk terror. Jødiske krigsforbrydelser tones ned af vestlig- ikke mindst dansk presse. Råddenskaben i dansk presse stopper saglig information og umuliggør sandt demokrati. Nyt bluffarbejde om holocaust. Faurisson om jødernes tolkninger af holocaust. Faurissons besøg på Holocaust Memorial i Washington. Udpresning mod Tyskland smitter af. Sandheden må på bordet, selv om nogle redaktører får ondt.

 

Vestlig samisdat nr. 3 - 10. februar 1997

Indhold:

 1. Fra Ormegård og Svinesti. Redaktørerne Metz og Notkin. Lad os høre den anden side. Om at skrive åbent brev til Mosaisk Troessamfund. Arne Notkin om det "højtgøende kobbel af ydre svinehunde". Brev til Mosaisk Troessamfund i København. Svar fra overrabbiner Bent Lexner. Overrabbineren støtter indvandring til Danmark af bl.a. muslimer. "Tåler dansk kultur ikke det, mener han, den ikke er noget værd." Mosaiske bønner og skriftsteder. Overrabbineren giver falske oplysninger om jøderne i Danmark. Om det mosaiske trossamfund. Om "slavearbejdere" i Israel. Ikke jøderne, men den fascistiske ideologi, er fjenden.
 2. Hvem afskaffede demokratiet? Fascistpressens høvdingesystem. Det dødssyge medieapparat. Falsk information. Mørklagt information. Hvordan få demokratiet igen?
 3. Usynlig krig - okkupation. Multikultur = multibusiness og multikrimi. Sverige ikke længere svensk! Uddeling af statsborgerskaber et skæbnespørgsmål for Danmark- og nærtstående lande.
 4. Israel og verdens samvittighed. Lad os gøre slut på hykleriet.
 5. Amerika! Bigotteriets-, men også frihedens land. Smeltediglen på godt og ondt, arven fra vesteuropæisk kultur. Kulturkonflikter, der varsler om vore egne. Den europæiske mundkurv. Abbé Pierre.
 6. Lammet europæisk historieforskning (Holberg er altid aktuel). Holberg / Montaigne og nutidshistorikerne. Bent Blüdnikows forklaringer ved hjælp af Hayden White, Vidal-Naquet, Ginzburg. "Vidner" contra viden. Hvad man kan bruge jødisk historie til: At føre krig mod ikke-jøder. Debatten om holocaust vil nå Danmark. Lad os få nutidig dansk og vestlig historieskrivning. Holocaust-dogmet og mosaisk historieskrivning. Revisionister afslører holocaustbedraget ved hjælp af enkle kemiske og fysiske prøver; men deres resultater forties. Elie Wiesel, en populær (løgne)historiefortæller har mediernes bevågenhed. Men Israel Shahak, en jødisk dissident med et vigtigt budskab til os alle, forties. Zionister på fredsmission for Himmler (!) og om jødiske krigserklæringer. General Eisenhowers blinde punkt med rod i Theodore Kaufman´s uhyggelige bog og dens følger frem til Jalta og hvad derpå fulgte. Arabernes "manglende indføling i holocausts enestående ondskab" og Wivel-Blüdnikows tilsvarende mangel på indføling. Mørch´s historieskrivning og almen global bastardisering - undtagen af jøder. Vi kræver nutidig dansk historieskrivning uden tabuer.
 7. Oplysning uønsket! Forgæves breve til ministerier - til EU. Jamen, videnskaben da?
 8. Hykleriet i Den Danske Forening. "Det forraadte Danmark" Interessant bog fra 1920. Foreningen har det svært med sandheden.
 9. Fra broderlandet (Sverige) Svensk politiaktion mod højreekstremister. Venstrefløjens bevæbnede og voldelige bøller er blot "aktivister".
 10. Jellingestenen. Dansk kultur og angrebene på den.
 11. Definitioner i en tid plaget af nysprog.(forsøg på sanering af sprogbrugen) Skal vi angribes, så gør det venligst ud fra de begreber, vi her lægger frem og tydeliggør. Definitionerne er måske ikke de bedst mulige, men mere ærlige end gængs brug.

 

Vestlig samisdat nr. 4 - 28. november 1997

Indhold:

 1. Boomerang - lederartikel.
 2. Agenterne blandt os - Om indflydelsesagenter - det multietniske samfunds problem - Herbert Pundik - Informationscensur - hvordan grænsen mellem løgn og sandhed gik i opløsning - Århundredets rævestreg - besættelsen af vore medier - holocaustmyten og jødernes kærlighed til "medmennesker" - hvordan holder jøderne sammen? - jødiske dissidenter - Victor Ostrovsky og Mossad.
 3. Relativitetsterroristerne - Om kristendom, jødedom og islam - Jesus som den største jødiske dissident - Jesu fritænkeri og økumeniens narreri - jødisk magtsamling - jødisk begrebs- og historieforfalskning.
 4. Racekamp og grundlovsbrud - Om racekamp i medieverdenen - grundlovsstridige religioner - børnemishandling, dyremishandling - såkaldt "mandlig" omskæring - Fns børnekonvention - hellige bøger - udfordringen fra totalitære religioner.
 5. Jødisk mission - Den er speciel - om hjernevaskede folkeslag, præster og menigheder - hellig enfold - "antisemitisme" - behov for at almindelige jøder tager afstand fra den totalitære jødedoms misbrug.
 6. Global istid på vej - Om mosaisk storpolitik - Arne Notkin og svinehundene - internationalisme og nationalstater - USA under Clinton - EU eller frit samarbejde - Danmark under angreb af folkeeksplosion - medierne det største problem - Uffe Ellemann - Istidens komme og reaktionen.
 7. Sandkassesystemet - Om, hvordan vi styres af den mosaiske "elite" - virkelig fascisme breder sig - overmenneskekomplekser - dansk kultur og fremmede som forskerbusiness - dansk kulturs egenart og værdi - den nye pengemagt og "bankmoral".
 8. Kuppet i Den Danske Forening - Om, hvordan det gennemførtes, og hvordan situationen derefter ser ud. Foreningens forhold til sandhed, demokrati og førerdyrkelse.
 9. Besættelsesmagten - Artiklen, der ikke kunne trykkes noget sted - ej heller i Den Danske forenings blad - vi er besat af en fremmed magt.
 10. Balladen i Den Danske Forening - Detaljeret om baggrunden for foreningens forfald og fald fra de høje principper - forsøg på at redde foreningen fra visnedøden afvises af en enevældig styrelse.
 11. Højkasten, menneskeret og guldjagt - rene ord om "højkasten". Pas godt på Danmark og de menneskerettigheder, vi ikke har mange af - menneskeretsregulering - centret for menneskerettigheder og "overpositiv ret" - Guld og Goldhagen.

 

Vestlig samisdat nr. 5 - 15. februar 1999

Indhold:

 1. Desinformationssamfundet: Om magt og afmagt. Jeopardy om racisme.
 2. Mediefascismen: Et religiøst tyranni. Ideologiernes kamp. Den lumske ideologi. Når tvivl bliver forbudt.
 3. Panik i fjernsynet: "Bo Reimer"- udsendelse 16.9.1998 om "aparte ytringsfrihed" - hele klagesagen, skridt for skridt. Læs om monopol-systemets forsvarsmekanismer i praksis.
 4. Monopolet mobiliserer: "Før Deadline"-udsendelse den 5.10.1998 om "ytringsfrihedens grænser", i virkeligheden nederdrægtighedens grænser. Hvordan man dutter folk en mening på og stempler dem. Medielakajers støtte til medlakajer. Klagesag og demonstration af et dekadent Pressenævn.
 5. Panik i holocaust-lejren: Ekstrabladet og Peter Duetoft til aktion for Holocaust-industrien. Klagesag over Ekstrablads-artikel 17.oktober 1998. Pressenævnet viser mediefascismen i en nøddeskal.
 6. Det kyniske pressenævn: Demonstration af nævnets ligegyldighed over for demokrati og sandhed i historien. Gennemgang af tre vigtige kendelser. Hvordan løgnen opretholdes. Nyt begreb: "Postilhistorikere", der skal opdrage os, som i Sovjet.
 7. Boykot - ja, men af hvad?: Ulrik Høy i Weekendavisen brygger videre på

Politikens lille lumske løgn, der bygger videre på TV2´s udsendelse, der bygger videre på TV1´s udsendelse......og Jeopardy-svar. Lidt om kommende numre af SAMISDAT

 

Vestlig samisdat nr. 6 - 15. marts 1999

 1. The missing links: Om huller i informationsudbuddet.
 2. Revisionismen: Revisionisme er sund fornuft. Auschwitz- og forfølgelsesmyten. Folkemord - en jødisk tradition
 3. Om historieskrivning: Sandheden - begge sider skal frem. Postilhistorikere og revisionister
 4. Den snu anti-danisme: Om "Missing links" - de manglende led i vore oplysninger. Geoffrey Cains skriverier. Zündel-processerne som holocaustmytens Waterloo. Om gadesprog og landsforrædere. Det "kristelige" dagblad.
 5. Religionskrigen mod Danmark: Bent Melchior jamrer. Grundloven som forsvarer af dansk kultur. Arne Melchior og moskéen. Weekend Avisen fejrer påske ved at håne Jesus. Islam grundlovsstridig. Kirkeminister ligeglad. Om "overpositiv" ret til at lyve
 6. Jødelobbyen mobiliserer: Om mere ant-revisionisme. Medielakajerne og en jødisk professor ved navn "Bankier". Jødiske verdensherrer. Vort forhold til jøderne
 7. Grundlovstale 1998: Af Lars Thirslund, som gæst hos Fremskridtspartiet, Svanninge Bakker. Idéer og regler. Om multiernes hærgen i Danmark og verden.
 8. Om race og kultur: En skoleklasse spørger. Enkel, klar besked om vor kultur, fremmed invasion og jødemagten
 9. Ytringsfriheden i Europa: Forhold som i middelalderen. Fængsling af historikere og brænding af bøger. Brevveksling med en "dansk forsvarer for ytringsfrihed" - Bertel Haarder. Dansk protest til EU-parlamentet
 10. Danmark i krig: Om Danmark som nyttig idiot for jødisk verdenserobring. Helveg som mest krigsgale udenrigsminister i mange år. Om kræfterne bag. Mediernes énsidige beretninger. USA som verdensterrorist. Israel uden for kritik.
 11. Om vor kristne kultur: Danskerne er kristne fritænkere. Regel- og bogreligioner. Om valg af kultur. Forsvar af vor kulturarv. Grænser for indvandring.
 12. Befolkningsbomben: Danmarks berettigede forsvar mod bomben. Kadaffi forkynder: "Vi har bomben!". Vi må sige: "Behold den hos jer selv!".

Moses og danskerne

Stop bombningerne, Nyrup og den ny verdensorden

Vestlig Samisdat dokumenttilbud

EUs foragt for ytringsfriheden

Henvisninger på Internet:

Danmarks første patriotiske hjemmeside

Samme sted kan man læse Knud Eriksens publikation "Dronten" og anden dansk information..


Fælleslisten mod indvandring


Information om historisk revisionisme på engelsk:

Institute for Historical Review

Zundelsite

Spotlight


Trænger du nu til at slappe af med noget, der er sjovt?

Så læs:

FABLEN OM ÆNDER OG HØNS

PAPIRUDGAVEN KAN FÅS GENNEM VESTLIGT FORLAG VED
MED AFSENDERADRESSE OG MÆRKET: "ÆNDER
OG HØNS" AT INDSENDE 50 KR. TIL FORLAGETS GIRO.

10 STK. FOR KR. 300.

DEN ER SIMPELT HEN DEN PERFEKTE
GAVEIDÉ TIL ALLE DEM, DU UNDER LIDT EKSTRA.
OG SÅ ER DEN IKKE EN GANG LØGN!

VESTLIG SAMISDAT

ved Marianne Herlufsdatter, Lars T'hirslund
Lønstrupvej 122
9480 Løkken

Postgiro: 8479410
Tlf.: 98 99 65 74

Det er tilladt at kopiere og sprede Samisdat-bladene og citere dem i ikke-meningsforstyrrende uddrag. ISSN 1395 - 9662. Ansvarlig: Lars Thirslund.