De utrolige løgne

-hvor findes pålidelig information?

af Lars Thirslund

Min første reaktion, konfronteret med revisionisternes pjecer, var: Jamen, vi har jo set ligdyngerne på fotografier og film. Forklaringen lå lige for: Der fandtes i krigens sidste kaotiske faser uoverskuelige mængder af lig. De færreste stammede fra eksekutioner; men hobctal fra tyfusepidemier og bombeangreb.Det var let at manipulere dokumentationen, og så gjorde man det.

Opfandt Anne Frank kuglepennen?

En del af originalmanuskriptet til Anne Franks dagbog er skrevet med kuglepen. Dette skiveapparat kom først i handelen år efter pigens død. Skriften stemmer heller ikke rigtigt. Skal vi tro, at hun ikke blot havde sit litterære talent; men ogsa var en epokegørende opfinder?

De lille dreng og værnemagten.

De fleste har set billedet af den søde lille jødedreng, der bleg i ansigtet, med hænderne i vejret passerer forbi de tyske soldater med våben og hjelm. Enten det blev sagt eller ej, tvivlede vi ikke på, at vejen førte direkte til gaskammeret. Han lever endnu i bedste velgående og er ikke jøde.

Hvor findes pålidelig information?

Institute for Historical Review, Californien, er det vigtigste center for revisionistisk forskning. Det har siden 1979 holdt tolv konferencer med deltagere fra hele kloden.

Instituttet udgiver siden 1980 det fornemme tidsskrift Journal of Historical Review, der udkommer 6 gange om året.. Abonnement koster i Amerika $ 40.00 om året. Ældre samlede årgange kan fås lige så billigt. Hidtil er over 55 numre udkommet. Adressen er: P.O. Box 2739 - Newport Beach, CA. 92659, USA

Instituttet udgiver vigtig litteratur, i følgende liste mærket IHR, og letlæste informationsblade med fakta og litteratturhenvisninger som:

Tankevækkcrcn: 66 Questions and Answers on the Holocaust.

What is Holocatist Denial? Definition og eksempler.

Auschwitz: Myths and Facts / Mark Weber.

The Hoiocaust : Let's Hear Both Sides / Mark Weber.

10 kopier koster : $2,00 - 50 kopier : $ 5,00. Dertil forsendelse.

En ukendt person har vist os den venlighed at sende danske oversættelser af følgende titler: "66 spørgsmål og svar om Holocaust" (2 A4-sider) - "Den historiske revisionismes tradition", Torn Marcellus (2 s.) - "Auschwitz: Myter og kendsgerninger", Mark Weber (3 s.) - "Et prominent falsk vidne: Elie Wieser", Robert Faurisson (2 s.) - "Simon Wiesenthal : En falsk nazijæger ", Mark Weber (3s.). Disse kan bestilles fra Vestligt Forlag ved indsætning af 25 kr. på forlagets postgiro mrk IHR.

"Christian News" May 7, -90, Vol. 28, nr. 19 er en tætskrevet avis på 32 sider, der refererer opgøret mellem "rettroende holocaustdyrkere" og revisionister.

Begge sider kommer til orde. Bladet kan stadig rekvireres. Adresse: Christian

News, Box 168, New Haven, MO 63061, USA.

Anden litteratur.:

Jødeudryddelsen : Holocaust

1 "Hoax of the Twentieth Century" / Arthur R. Butz / IHR.

2 "Auschwitz": A Judge Looks at the Evidence / Wilhelm Stäglich. / IHR

3 Did 6 Million Really Die?: Report of The Evidence in the Canadian "False

News" Trial of Ernst Zündel / Barbara Kulaszka / Toronto Samisdat 1992.

4 "6 Mill. Lost and Found". / Liberty Bell Publications $ 4,00

4a "How the British Obtained the Confessions of Rudolf Höss" / Robert Faurisson.

JHR winterl986-87 pp. 389-403.

5 Leuchter rapporten. Ingeniørrapport om gaskamrene til henrettelser i Auschwitz, i dansk oversættelse. Forlaget Nordland.

6 Lüftl rapporten. IHR winter 1992-93. Præsidenten for det østrigske Forbundsingeniørkammer blev midt i februar 1992 anklaget for at have betvivlet den tekniske gennemførlighed af Holocaust. Under retssagen blev omfattende naturvidenskabelig argumentation fremlagt, og den sluttede 15/6 1994 med, at sagen blev indstillet, "da der ikke var grund til at føre den videre." Redegørelse også i Grundlagen zur Zeitgeschichte .

7 "Jewish Soap" / Marc Weber / IHR sommer 1991

Jødernes medskyld i krigene og i antisemitisme : Mosaisk religion og politik.

8 "Grænseløs skændsel" / Douglas Reed / Forlaget af 1939 udgivet samme år. Læs især 23. og 24. kapitel; men også Efterskriftet: En nations død og s. 478 ff. om forlæggerproblemer.

9 "Moselov og danskerne" / Marianne Herlufsdatter / Vestligt Forlag 1995.

10 "Jewish History, Jewish Religion" / Israel Shahak med forord af Gore Vidal./

1994 / Pluto Press, 345 Archway Road - London n6 5AA. 133 s. 11,99 pund.

l l "Talmud" - Jødiske leveregler - uddrag af / Oversat til dansk af Aage H. Andersen efter den af overrabbiner Moses Friediger godkendte oversættelse til tysk ved Lazarus Goldschmidt. Eget forlag, Købenliavn 1939. Chokerende citater, som man bør kende, selv om udvalget formentlig er ensidigt, men det gælder også de udrag, som danske jøder præsenterer for ikke-jødiske læsere. Man kan kompensere sig ved at læse næstfølgende bog:

12 "Talmud=Jude"/Prof.Dr.Aug Rohling/Morsom bog skrevet på tysk l872. 0versat til fransk og udvidet af A. Pontigny med forord af Edouard Drumont 1889. Oversat tilbage til tysk med forord af Carl Paasch 1890. Alle anstrengelserne værd. Omtaler også de sjove og frække, konventionelt set blasfemiske passager i Talmud. Nyudgivet af Liberty Bell Publications. Reedy, West Virginia, USA.

l 3 "Ist das Verlangen des deutschen Volkes nach Entjudung berechtigt?" / Dr. Cato Berlin 1933. Det eksemplar, vi er faldet over, er et amerikansk nytryk fra 1978. Her gøres rede for jødisk befolkning i forskellige lande i verden.

For Preussen opgives for 1925 følgende forhold mellem totalbefolkningens og jødernes erhverv : Landbrug, gartneri, fiskeri: 29,47% - 1,74 %. Industri, håndværk: 40,94 % - 25,85 %. Handel, transport, hotel, restaurant: 17,11 % -58,80 %. Offentlig forvaltning, retspleje : 4,85 % - 5,94 %. Sundhedsvæsen: 1,88 % - 4,35 %. Huslige tjenester: 5,75 %- 3, 32 %.

I Zionismens Israel s. 24 gøres rede for, hvor mange jøder, der er udvandret fra Rusland, og på s. 19 for jødernes fordeling på erhvervene : handel, håndværk og landbrug 1818, nemlig Ukraine 86,5% - l2,1% - 1,48%. Litauen og Hviderusland: 86,6% - 10,8 % - 2,6%. Hviderusland: 86,5 % - 11,6 % - 1,9 %. 1897 var erhvervsfordelingen følgende mellem jøder og hele befolkningen: Landbrug: 2,5% - 53,0%. Håndværk og industri : 36,2% - 14,6 %. Handel og transport: 34,6% - 7,4 %. Personlige serviceydelser, tjenestefolk m. m.: 11,9 % - 11,8 %. Liberale erhverv, statslige og sociale tjenesteydelser : 7,2 % - 8,2 %. Rentier, udefineret, uproduktivt arbejde: 7,6 % - 5,2 %.

14 "Den internationale Jøde" - uddrag af Henry Fords store arbejde "The International Jew" / Nordland Forlag 1988.

15 "Who Rules America?" pamflet 1993 ved National Vanguard Books, POB. Hillsboro, VW 24946, USA.

16 "Mein Kampf" / Adolf Hitler

17 "Zions Vises Protokoller"/ S. Nilus./ Oversat og udgivet af Aage H. Andersen efter Laurits Carlsens danske udgave / Distribution: Nordlands Forlag, Postboks 7916, 9210 Aalborg SØ. Denne mærkelige bogs såkaldte "ægthed" er stadig omtvistet; men lige meget hvem, som har forfattet den, er det glimrende og skarpsindig litteratur. Første fremkomst i 1902. Skønt der siden er udkæmpet to varme og en kold verdenskrig, er dens beskrivelser forbavsende aktuelle."Ægte" eller "uægte" - læs den!

18 "Udvalgte værker"- 4. bind / Steen Steensen Blicher / Interessant er:

"Bedømmelse over Skrivtet Moses og Jesus", fra 1813: med en varm anbefaling af rettigheder til jøderne, og "Mosaiterne, som Stænder-Deputerede", hvor han femogtyve år senere, desillusioneret, konstaterer, med hvilken pågåenhed og magtsyge jøderne siden har arbejdet for at overtage kontrol med landet.

18a "Jøden som Fredsstifter" / Louis Levy / Januar 1918. Om jøden som en "besynderlig verdenserobrer", der allerede - "og med rette" - "har taget plads i samfundets kirtler: Børser, banker, ministerier, dagblade, forlag, voldgiftsdomstole, assuranceselskaber, hospitaler, fredsspalæer og andre bakteriologiske institutioner", "kirtlerns hemmelighedsfulde korridorer".

19 "Selvafsløringer" - litterære Afhandlinger / Harald Nlelsen). Prominent ikke-brandesianer. 1948.

20 "Det tredje ting" / Lorenz Christensen skildrer bl.a. eventyrlighederne omkring

Landmandsbanken / 1942.

Hvem ville angribe hvem? Se også bog nr. 30.

21 "The Forced War": When Peaceful Revision Failed / David L. Hoggan / IHR.

22 "Die Jahrhundertprovokation" Wie Deutschland in den Zweiten Weltkrieg getrieben wurde, med efterord af David Irving / Paul Rassinier / Grabert Verlag 1989 (Fransk originaludgave:"Les responsable de la seconde Guerre mondiale" Nouvelles Editions Latines, Paris 1967. )

23 Historikerstreit und Geschiichtsrevision / Rolf- Kosiek / Her berettes også om den sovjetiske veteran , Suvorov"(Vladimir Rezun), der afslørede, at Stalin var langt fremme med forberedelserne ti l angreb på Tyskland, da det modsatte fandt sted.

Diskrimination og hævn imod Tyskland: Kaufmanplanen, Morgentauplanen Bastardiseringsplan. Se også bog nr. 30.

24 "Germany Must Perish! "Theodore N. Kaufman, Argyle Press, Newark, 194l.

Nyoptryk:1979, Gordon Press, New York, og 1980 :Liberty Bell Publications

Box 2l, Reedy, W. Va. 25270 USA. Læs Samisdat I : Løgnens onde cirkel. (se menu)

25 "Other Losses" An Investigation into the Mass Deaths of German Prisoners at the hands of the French and Americans After World War II / James Bacque / Stoddard, Toronto 1989. Kan nu også fås fra Liberty Bell Publications. $ 225,00.

26 "Gruesome Harvest" The Allies' Postwar War Against the German People - R. F. Keeling - IHR

26a "Mein Leben als deutscher Jude" /Nahum Goldmann/Langen-Müller, MünchenWien 1980. Især de sidste kapitler, feks s.356 ff om, hvorledes Adenauer snøres.

Opslagsværker - forskelligt :

27 "Grundlagen zur Zeitgeschichte": Ein Handbuch über strittige Fragen des 20. Jahrhunderts / udgivet ved Ernst Gauss (pseudonym for Germar Rudolf) Grabert Verlag, Tübingen 1994 - Postfach 1629, D-72006 Tübingen 22. Standardværket, der, trods det af omstændighederne påtvungne forsigtige sprogbrug, har det hele.

28 Vorlesungcn über Zeitgeschichte / Ernst Gauss (alias Germar Rudolf) / Grabert Verlag

29 Journal of Historical Review, IHR

30 "De 1000 Løgne og de 1000 Sandheder" Massemedierne og den uofficielle Censur i Fordummelsens Århundrede - af Holger Dannis - Forlaget Politik og samfund - 1996. En mærkelig og værdifuld bog. Citaterne fra dagspressen er velvalgte og afslørende. Selv om man ikke altid er sikker på, at hans svar er hele sandheden, er de altid nærmere ved den end de tirader, han anholder. Hans samlede fremstillinger af de historiske hændelser omkring den store krig afslører lange rækker af kendsgerninger, som de officielle beretninger har udeladt eller forvrænget. I den udstrækning forfatterens slutninger falder sammen med vore, skyldes det kun undtagelsesvis, at vi har hentet stof fra hans bog, som vi først har fået kendskab til i de sidste dage. Vore kilder er overvejende andre. Man kunne have ønsket flere kildehenvisninger. Bogen bør studeres og diskuteres.

31 "De Menneske = lige Rettigheder" / Lars Thirslund / Vestligt Forlag 1995.

Påvisning af urimelige formuleringer og iøjnefaldende mangler ved de gældende konventioner. Forslag til forbedringer, og historien om myndigheders, organisationers og presses generte passivitet og tavshed.

32 "Totaløkologisk Manifest" / Lars Thirslund / Vestligt Forlag. 1993.

Resursfilosofisk verdensbillede - Resursismens opgør med kommunisme kapitalisme og konsumisme.

Israel og Palæstina

33 "Juda's tunge arvelod": Vil Israel kunnc overleve / John Schmidt / Gyldendal 1986. Forfatteren iagttager i 30 år, militær observatør ved FN's våbenstilstandskommission. Interessant historieskrivning fra urtid til nutid. Gør op med mange myter, også militære. Krigen -48 var ikke lille Davids kamp mod mange arabiske Goliather. Israel havde langt over dobbelt så mange soldater som de arabiske stater tilsammen. S.119 om de "særlige forbindelser " mellem USA og Israel.

34 "Israel en tidsindstillet bombe?" / Jens Nauntofte /Vindrose 1983. Indsigtsfuld redegørelse for nyere historik, forholdet til palæstinenserne og USA, samt våbenmenage. Beretter om israelske dissidenter

35 "Palæstinensere uden fædreland" / Abu Iyad - PLO's efterretningschef beretter / albatros 1980. Historien set fra den anden side. Gribende om hans barndom og interessant om hans politiske arbejde. Han medgiver at have accepteret terroren i Rom - men var dette værre end mordet på Bernadotte m.m.m.? Om teksten står til troende var han ingen ekstremist. Vi hører desværre, at han nu er myrdet.

36 "Fordrivelse" - Israelsk bosættelsespolitik 1967-1984 / Ibrahim Matter / Forlaget Manifest 1984. Komprimeret oversigt over Israels brud på internationale love og erklæringer samt hårrejsende overgreb mod civilbefolkningen i besatte områder frem til -84. Læs bonden Sabri Gharib's lavmælte redegørelse for usandsynlige oplevelser af målbevidst vold, men især organiseret endeløs chikane med henblik på at fravriste ham hans jord

37 "Zionismens Israel" / Kit Broholm og Anne Grete Holmsgård / Historisk Revy 1984. Forbløffende bog, lægger mængder af velgemt materiale frem for den mange gange måbende læser. Et, som det synes, socialistisk grundsyn, lægger ikke sordin på fremstillingen.

38 "I terristorierne" / Lars Bonnevie / Per Kofods Forlag 1995. Spredte indtryk fra Israel 1994. Fordrivelsen fortsætter. Læs s. 40 om, hvorfor jøder skyder små børn ihjel, når de kaster med sten: De vil udydde os! Se også Shahak (menuen: "Mosaismen som verdensmagt").