VESTLIG SAMISDAT

DOKUMENTTILBUD februar 1999

Det var Herbert Pundik, Bent Blüdnikow og brødrene Melchior, der overbeviste os om, at der var noget galt med det, vi fik serveret i media og danske bøger. Det satte vore undersøgelser i gang., og vi måtte konstatere, at en hel litteratur, en hel skole for kritisk forskning af nutidshistorien er tabu i nordiske media og forlagsvirksomhed.

Vi forsøger at formidle så meget som muligt til danske læsere under rubrikken Revisionisme

Men den religion, den ideologi, der dikterede den åbenlyse foragt for vor kultur, og det uforsonlige fjendskab mod fri forskning, som vi erfarede, krævede også undersøgelse. Vi fandt, at den uskyldigt udseende jødedom, har en dunkel side, som vi ikke havde nogen anelse om.

De jødiske hellige skrifter roses i bøgerne på vore biblioteker for deres høje etiske stade. Det sker i tillid til, at vi af sproglige grunde har svært ved at kontrollere påstanden. Vi kan nu vise, at den er forkert.

Professor Israel Shahak konkluderer i "Jewish History, Jewish Religion", at den klassiske jødedom forgifter sind og hjerter, og han kræver, at det skal være tilladt jøderne at kritisere deres religion. "Uden frygt eller belønning må vi kunne tale ud imod det, der tilhører vor fortid." Men hans nordiske fæller vil ikke gå med til at den "klassiske" religion tilhører fortiden. Derfor bliver hans bog ikke oversat til dansk og selv omtale af den er bandlyst i danske medier. Vi skriver om dette i VESTLIG SAMISDAT nr. 2.

Og sådan går det til, at toneangivende jøder, hvad enten de er mere eller mindre religiøse i praksis hylder en ekstremt nationalistisk og racistisk ideologi ifølge hvilken det er fortjenstfuldt, at tage os andre : gojim ved næsen,

Her er årsagen til den kløft, som har vist sig mellem danskere og fremtrædende jøder, en afstand, som vi i begyndelsen ikke kunne forstå. Thoraen og Talmud motiverer, at magtsamlende jøder kun tilsyneladende accepterer vore vesterlandske humanistiske traditioner, der bl.a. bygger på beretningerne om Jesu lære. For dem er fjendskabet mod Jesus rodfæstet, og fundamentet for ægte jødisk tænken og handlen er uforandret fra Mosebøgerne en næsten dæmonisk higen efter erobring, magt og hævn. Når den ydre fremtræden undertiden smykkes med bekendelser til ædlere principper, har det for de religiøse og kyniske kun bindende gyldighed, klanens medlemmer imellem. Læs VESTLIG SAMISDAT nr. 4

Bizarre ritualer og regler, som vi er tilbøjelige til at smile af, tjener til at indprente dem, at de er anderledes udvalgt af Gud, og synagoger, foreninger og organisationer tværs over alle grænser, holder dem til ilden.

På dette grundlag har den mærkelige bevægelse formået at etablere et vælde, som har været i stand til at gribe ind i verdenshistorien, og som stadig gør det. Men af let forståelige grunde er den ikke interesseret i, at dette bliver afgørende kendt og forstået. Derfor vender den sig med raseri, og somme tider med vold og terror mod al forskning, som tenderer at afsløre karakteren af dens tankegang og de mangfoldige former for bedrag, som har fremmet og fremmer dens magtposition. Mægtige organisationer er bygget op alene med dette formål.

Med analyser og debat vil vi advare mod farerne ved religiøse, politiske ideologier, der skruer vor kultur tilbage mod middelalderen.

Mange har peget på den - nu også temmeligt iøjnefaldende - trussel som muslimernes invasion i Europa udgør.

På dansk (og svensk) kan følgende arbejder nævnes : Mogens Glistrups bog "De fremmede i landet". Og følgende avisartikler :

"Islam - truslen mod Europa" af Peter von Sperling. JyllandsPosten . 30.3.95. Om sharia og islamisk fundamentalisme. Masseindvandringen til Europa vil medføre verdensdelens sociale sammenbrud.

"Hellig krig mod Vesten" af Elsebeth Halckendorff. Jyske Vestkysten 8.8.87. Om krigserklæringerne og om "manpowerexport"organisationens systematiske udnyttelse af human vestlig tradition og lovgivning

"I Bosnien växer sig islam allt starkare" af Per Jönsson. i Dagens Nyheter 17.3.94- Om bestræbelserne for at etablere en islamisk stat midt i Europa.

"Slaver - anno 1998" af Karin Davies. Om islamisk slavevirksomhed i Afrikas største land. JP 22.3.98

"Han venter på bødlen" Expressreportage om nådeløs muslimsk "retsudøvelse" Højre hånd og venstre fod af for tyveri af et tørklæde.

"Støtte til muslimsk terror" JP 30.8.98 : Det nordlige London - et arnested for arabisk ekstremisme. Dusinvis af militan- te organisationer.

Hvad jødedommen angår, har jødisk terrorisme og Israels hensynsløse fremfærd i Palæstina med mellemrum ført til protester og demonstrationer, som dog har været ubegribeligt lamme. Men kritik af den judaiske lære, har stort set været bandlyst i vort land siden Anden Verdenskrig. Før denne var det ikke helt stille; men da kritikken mest blev fremført af kredse i og nær nationalsocialismen, er de blevet undertrykt siden. Vi bringer nogle prøver på sådanne skrifter, som er en del af historien, og så kan enhver selv bedømme, om der findes sandhedsværd i dem. Vigtigst er, hvad de jødiske skrifter selv afslører, og vidnesbyrd af jøderne selv.

Det ligger i vor opgaves natur, at vi først og fremmest bringer det stof, som vore media ikke bringer. Det kan få nogen til at påstå, at vor fremstilling er eensidig; men det bliver den af pladshensyn, og det kompletterende stof foreligger til overflod.

Til dem, der antyder, at vi opfordrer til vold. Nej, tværtimod : De eneste bomber vi anerkender er sandhedens. Men også dråber udhuler propagandaens hårde skal. Derfor, værsgo' : Sandhedsdråber og -bomber :

Bestill. nr. Vejl. pris.

1001 TALMUD i uddrag ved Aage H. Andersen. Den, der vil vide noget om den judaiske lære, må kende til, hvad der står i TALMUD. Aage H Andersesns uddrag er chokerende læsning; men vil man vide, må man læse. Hans forord er interessant. I høj grad læseværdig er citatet af den kristne jøde Georg F. Løwe, som sætter vore "kristne" teologer på plads og fint karakteriserer det centrale i Jesu forkyndelse. 80 kr.

1002 "MOSES OG DANSKERNE"af Marianne Herlufsdatter. Med citater fra Det Gamle Testamente dokumenteres, at den mosaiske lære, som bygger på Mosebøgerne, er en erobrerreligion og magtideologi. Nærmere om konflikten mellem jødisk mosaisme og vestlig tankegang , 5 der har rødder i antikken og i Jesu forkyndelse bringes i VESTLIG SAMISDAT nr- 2, 3 og 5 40 kr.

1003 Martin Luther : "Jøderne og deres løgne." Læseværdig efter 400 år 35 kr.

1004 "Zions vises protokoller" Et andet af verdenshistoriens mærkelige skrifter. Siden førsteudgivelsen 1909, er bogen blevet dels hadet dels beundret - begge dele p.gr. af profetisk klarsyn 65 kr

1005 "Jøden som fredsstifter" og "Verdenserobrer" Louis Levy's frimodige bekendelse1918 - 8 år efter "protokollerne", at Jøderne "af klog selvopholdelsesdrift" har taget kontrol over Danmark. Og Aage H. Andersens forord Til Zions Vises Protokoller, 1940 eller -41. Denne tekst indeholder flere oplysninger end forordet til det foranstående skrift nr. 1005- Forfatterens viden og danske selvopholdelsesdrift er sympatisk. Mindre vellykkede er nogle tidstypiske ekstremnazistiskevinklinger 50 kr.

1006 " Den brændende tornebusk." Dr. Boreas. Et bidrag , 1942, til forståelse af jødeproblemet, set fra kristen side. Heri biskop Martensens skarpe analyse fra 1870'erne, der konkluderer : "Nu ere jøderne ved Liberalismens, ja ved Nationalliberalismens principer og ved deres uhyre pengemagt blevne herskende i Samfundet og mere og mere vil de udbrede deres Herredømme." Martensen tror dog at dette hereredømme vil blive fravristet dem af socialismen og kommunismen. "Dr. Boreas konstaterer, som Douglas Reed omtrent samtidigt, at han undervurderede dem. De præsterede at blive herskere både i socialismen og kapitalismen. 60 kr.

1007 "Den internationale jøde." Uddrag på dansk af Henry Fords berømte værk, som han dog måtte stoppe, da virksomheden behøvede banklån til videreudvikling. 35 kr.

1008 "Jeg var i Auschwitz" Thies Christophersens beskedne skrift fra 1973, som skabte så stort et rabalder. Interessante forord af Friedrich Grimm og Manfred Roeder. I dag må Thies's modstandere erkende, at deres påstande om Auschwitz var mindst 3 mio. forkert, og Thies's højst tusinder. Læs : Døde virkeligt 6 millioner ? 50 kr.

1009 "Døde virkeligt seks milloner ?" Oversættelse af Richard Harwood's (egentlig: Verrall's) : skelsættende revisionistiske arbejde: "DID SIX MILLION REALLY DIE", som udkom første gang 1974. Kommentarer , Forord og Efterskrift ved VESTLIG SAMISDAT. Kritik af den såkaldt "store" og "danske encyklopædi og af statstyret og statsbetalt propaganda for holocaust 150 kr.

1010 "Benjamin Freedman taler ud," Udskrift af Freespeech-vol. 1, no. 6, jan. -98.

Fremstående jøde giver en meget anderledes fremstilling af de historiske hændelser; men han forsikrer :

Jeg ved - for jeg var med ! Der tales meget om, hvor vigtigt det er at tage vare på erfaringerne af de overlevende fra den uhyggelige tid. Schindler bruger formuer på at samle beretninger. Man må håbe at Freedmans vidnesbyrd får en fremtrædende plads. Den er mærkelig, fordi den kommer fra en person nær toplederne, og den er ført frem - i en mindre kreds - så tidligt som 1961. Det har altså taget decennier før den trænger igennem, og det minder om, hvordan det gik journalisten Douglas Reed, der som stjernereporter kom nær til begivenhederne set udefra. Han skrev 1956 en afslørende gennemgang af begivenhederne, og den kom - trods hans berømmelse - først i trykken 1978 - desværre endnu ikke på dansk. Knud Eriksen belyser værket i "Dronten" , som De kan nyde på internet. Vi vil komme ind på emnet i Samisdat V. Læs nu, hvad Benjamin havde at sige : 25 kr.

1011 Leuchterrapporten. Teknisk ekspertredegørelse for hvordan gaskamre og krematorier må indrettes for at fungere i stor skala.. De tyske gjorde det ikke . 50 kr.

1012 Dr. Goebbels : "Bolsjevismen i teori og praksis". Interessant opgør i den politiske "venstrefløj" 1936. 35 kr

1013 Olga Eggers : "Lad nu jøderne få ordet." Kampskrift 1939 ell. -40 af den før krigen meget læste forfatterinde. Citater og karikaturer. Hvis man synes, at de sidste er for grove, bør det erindres, at vestmagternes karikaturer af tyskere var - og ofte er - lige så uvenlige. 35 kr.

1015 Aage H. Andersen : "Verdensfrimureri Verdensrevolution Verdenskrig."

Åbner for debatten om de hemmelige selskaber. I dag findes "Ingen tør kalde det sammensværgelse "af Gary Allen, og interessante bøger af David Icke, men især : Douglas Reed : "The Controversy of Zion". Interessante citater i dette slrift : Vedr. zionisme : Adolphe Crémieux (egentlig Isaac Moïse C.. 1796-1880) udsendte ca 1850, altsa et halvt århundrede før "Zions Vise" en deklaration til alverdens jøder, hvor det hed: "Vor magt er umådelig - - - Den dag er ikke mere fjern, da alle rigdomme, alle skatte i verden skal blive Israels sønners ejendom."

Vedr. verdenskrigen : Grev Potockis indberetning fra New York, 12/1. 1939. 40 kr.

1017 "Frimureri er folkedød." D.N.P,'s forlag 1938 : Med nordiske perspektiver. 25 kr.

1018 "Fablen om ænder og høns" på dansk efter George Lincoln Rockwells underfundige fabel, vist nok fra 60'erne 50 kr.

VESTLIG SAMISDAT I - IV : 125 kr. Enkeltvis :

1020 VESTLIG SAMISDAT I : 'Løgnens onde cirkel' om 'Germany Must Perish' af Theodore Kaufman, og 'Husk på ! - Vi lever i Middelalderen'. En aktuel betragtning. 25 kr.

1021 VESTLIG SAMISDAT II : 'Historisk revisionisme' Kort om sket og skrevet. Om 'Other Losses' af James Bacque, og om 'Jewish History, Jewish Religion af Israel Shahak. Om kultur, etnicitet og kulturkamp. Om sandhed - uden den ingen ret. 50 kr

1022 VESTLIG SAMISDAT III : Om ormegård og svinesti. Spørgsmål til Det Mosaiake Troessamfund. Hvem afskaffede demokratiet ? Den usynlige krig og okkupation. Multikulti =Multi-business =Multi-krimi.

Lammet europæisk historieforskning.. Om eksklusivitet og den danske Jellingesten. 50 kr.

1023 VESTLIG SAMISDAT IV : Om kristendom og jødedom. Grundlovsstridige religioner. (Medie-)fascismen breder sig. Kulturkamp og besættelsesmagt. Pas godt på Danmark - og på menneskerettighederne ! 50 kr.

1024 Om desinformationssamfundet. :

Mediefascismen fjernstyret. Medier og Pressenævn undertrykker ytringsfriheden og forsvarer gældene tabu, men er rystet over internettet. Vi refererer striden med fjernsynet og Ekstrabladet og konfliktens baggrund.

1025 VESTLIG SAMISDAT VI vil resumere det historiske stof, som er kommet os i hænde siden brevene blev startet i 1995. Vi læggervægt på Frederick J. P. Veales "Advance to Barbarism" og hans europæisk orienterede kultursyn, og Douglas Reed's koldsindige kommentarer til fordrejede hændelsesforløb i "The Controversy of Zion". 50 kr.

Hvorfor VESTLIG Samisdat ?

Af samme grund som den russiske

Fordi : Der er bøger, vi ikke må læse.

Der er sandheder, som ikke må siges.

Og aviserne lyver, og lyver , og lyver.

INTERNET : Læs VESTLIG SAMISDAT og DRONTEN af Knud Eriksen på Danmarks første patriotiske hjemmeside : http:www.patriot. dk

På andre sprog har vi :

1040 Grundlagen zur Zeitgeschichte. En grundbog i revisionismens emnekreds.

Trods forsigtigt sprogbrug er værket forbudt i Tyskland, og redaktøren Ernst Gauss, alias Germar Rudolf er drevet i eksil. Kun få eksemplarer. Hør efter om der er nogen tilbage. Den kan iøvrigt skaffes fra Belgien. 350 kr.

1041 Lars Magnuson : "Holocaust" Reel inform. på svensk. Nordisk pionerarbejde. 100 kr.

Samisdatskrifterne kan bestilles ved indbetaling af angivet beløb med bestillingsnummer, navn og adresse til :

VESTLIG SAMISDAT

Lønstrupvej 122

DK - 94 80 Løkken

Postgiro 847 - 9410

Tlf. 98 99 65 74

Gennem boghandlen eller gennem bibliotekerne bør følgende arbejder af Lars Thirslund kunne skaffes :

Scenario 20 22 Rapport fra Dyrenes Internationale Fredsforskningsinstitut. Rhodos 1984

Vist nok udsolgt fra forlaget; men en svensk udgave kan stadig fås fra det svenske forlag CONTRA.

De menneske=lige rettigheder Om skævheder i de internationale konventioner, og om, hvordan. de kan rettes op. VESTLIGT FORLAG -95

Totaløkologisk Manifest Resursismens idé. Bør erstatte konsumismen, hvilket er grunddrivkraften i socialisme, kommunisme og kapitalisme V.F. -93

Kykloperne. De eenøjedes saga fra oldtiden til de aller sidste dage. Illustreret V. F. -86.

Et folkeeventyr . En drejebog til en virkeligt banal film om hvordan det går til. V.F .-93

Attitudekrigen i Hulkeland Glimt fra et for underligt samfund. V. F. -93

Om baggrunden for vor virksomhed : Vi er for fri tanke, kunst og forskning.

Vi er imod :

nazisme og fascisme, bl. a. fordi vi er imod førerdyrkelse, og undertrykkelse af det frie ord

religion, så snart den sætter moderne videnskab og sund fornuft ud af spillet

judaismen, da vi er imod politisk styring gennem dogmer og politisk indlæring ved hjælp af ritualer

dogmatik og ritualer, så tit de erstatter selvstændig tænkning og kritisk vurdering.

multi-kulti fordi vi finder at diversitet i kultur, og såmænd type- og racepræg, er værdifuld. Af denne grund hylder og ligestiller vi åndsværker fra alle lande, folk og tidsaldre.

 

JUDISK HISTORIA, JUDISK RELIGION - TYNGDEN AV TRE TUSEN ÅR. Af Israel Shahak med forord af Gore Vidal. Kan for ca. 150 kr. bestilles fra:

Foinix förlag

Box 92 085

S - 541 02 SKÖVDE 2

Svensk postgiro : 441 7646 - 9

I tilgift kan man få et hefte med Shahaks oversættelse af og bemærkninger til artikler i israelsk presse, som vi af sproglige grunde er så godt som afskåret fra.

Oplysningerne om Clinton regeringen bekræfter ens værste anelser..

Naturligvis måtte medierne grille Clinton og så slippe ham på et hængende hår. I Clintons hof sidder 60 jøder. For dem er hans sårbarhed en guldgrube. Han må lystre deres mindste vink. Så derfor måtte han ikke fældes.

Rabbineren ved Adath Ysrael synagogen i Washington sagde efter Clintons magtovertagelse : "For første gang i Amerikas historie føler vi, at vi ikke længere lever i diaspora. De Forenede Stater har ikke længere en gojim-regering men en administration, hvor jøderne er fuldt delagtige i beslutninger på alle niveauer. Måske skal de sider i den religiøse lov, der gælder begrebet gojim-regering, omprøves, eftersom det nu er et forældet begreb i De Forenede Stater."

Det ny er imidlertid ikke den stærke jødiske inflydelse på USA's politik, men at den åbent vedkendes og erklæres permanent.

Ifølge Shahaks noter fastslår den jødiske religion, at jøder ikke i alt behøver at adlyde en ikke-jødisk regering; men en regering, hvor fromme jøder har dominerende indflydelse skal adlydes strengt. Når rabbineren mener loven måske skal omprøves, må det betyde, at han er sikker på, at den jødiske dominans i USA, er permanent.

James Bacque, canadieren, der 1989 udsendte den afslørende bog "Other Losses"om bl.a. mordet på 1 mio. våbenløse tyske soldater ( Se V.S. II ), udsendte 1997 en ny bog "Crimes and Mercies", som danske medier har forbigået med den foreskrevne tavshed. Bacque har bl.a. været i Moskva, hvor de ny magthavere har frigivet omhyggeligt registrerede og arkiverede forfærdelige fakta. Bogen beskæftiger sig dog især med tabuemnet : de fortsatte hævnaktioner og forbrydelser efter krigen mod den tyske civilbefolkning - forresten også efter første verdenskrig. Det hævdes, at over 9 mio . tyskere døde i løbet af de første fem år efter krigen som følge af allieret udsultning og etnisk fordrivelse. Selv om bogen hylder indsatsen af en stor amerikaner, Herbert Hoover, er den kvalmende læsning. Men vil man, at sandheden om, hvad der er sket, skal frem, kommer man ikke uden om bøger som denne, der forresten kan skaffes gennem Institute for Historical Review. Se neden..

FØLGENDE udenlandske forlag tilbyder oplysende bøger, som er billige i forhold til hjemlige bogpriser. Det kan lønne sig at skrive efter kataloger.

Engelsk :

INSTITUTE FOR HISTORICAL REVIEW P.O. Box 2739, Newport Beach, California 92659, USA.

Tidsskriftet Journal of Historical Review kan ogå leveres i en række samlede årgange, der spejler vigtige begivenheder i revisionismens historie. Instituttets pjecer er præcise, letlæste og med litteraturhenvisninger.

THE BARNES REVIEW 130 Third Street SE Wash. DC 20003

Meget informativt månedsskrift. Fra samme sted udsendes ugebladet SPOTLIGHT.

THE NOONTIDE PRESS. PO Box 2739, Newport Beach, CA 92659, USA

Meget omfattende og varieret bogtilbud.

NATIONAL VANGUARD BOOKS POB 330, Hillsboro, WV 24946, USA.

Omfattende tilbud af historisk - deriblandt revisionistisk - litteratur. Udgiver også et magasin.

LIBERTY BELL PUBLICATIONS PO Box 21, Reedy WV 25270, USA

Ret så højreorienteret udvalg, men mange intelligente skrifter.

Tysk

VRIEJ HISTORISCH ONDERZOEK Postfach 60, B-2600 Berchen 2, Belgien (Flandern)

Vigtige revisionistiske arbejder. Udgiver nu også "Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung" med Germar Rudolf som chefredaktør.

VERLAG NEUE VISIONEN Postfach, CH - 5436 Würenlos, Schweitz Tilbyder bl.a. Jürgen Graf's bøger og bog om Tysklands undergravede grundlov og "Der babylonische Talmud."

Versandsbuchhandlung GRABERT Postfach 1629, D - 72006 Tübingen

Pioner på den fri forsknings område, og derfor forfulgt af myndighederne, men lykkes stadig at udsende interessante bøger.

Verlag für Volkstum und Zeitgeschichtsforschung Postfach 1643, D - 32590 Vlotho

Bringer skriftrækken Historische Tatsachen, hvis hovedkraft er Udo Walendy.

PROTESTÉR MOD EUROPÆISK UNDERTRYKKELSE AF DET FRIE ORD OG AF FORSKNINGSFRIHEDEN.

Blandt de omkring 8000, som syd for vore grænser er straffet på grund af "meningsforbrydelser", kan følgende verdenskendte forskere nævnes : Udo Walendy sendt i fængsel; Germar Rudolf dømt til fængsel, nu i eksil; Jürgen Graf dømt til 15 måneders fængsel og hans forlægger :12 måneder. Disse sidste domme (i Schweitz) er foreløbig appelleret.