Klik her for at  læse den originale engelske version af artiklen. Upps forside >>
Dansk oversættelse af artikel af Henry Makow "Why the Jews Didn't Resist: The Holocaust as Mental Paradigm" .
Danish translation of article by Henry Makow "Why the Jews Didn't Resist: The Holocaust as Mental Paradigm" .
Henry Makov

Hvorfor jøderne ikke gjorde modstand: Holocaust som mentalt paradigme

Af Henry Makow, Ph.D - 27. januar, 2003

Paradigm "Fordi min Hjord blev til Rov... fordi min Hjord blev til Æde for alle Markens vilde Dyr, eftersom der ingen Hyrde var, og Hyrderne ikke spurgte efter min Hjord, og fordi Hyrderne røgtede sig selv og ikke min Hjord". Ezekiel 34:8

Israels mest virksomme våben er holocaust. Den zionistiske krigstrompet lyder: "Aldrig mere!"

I en tidligere artikel, sagde jeg at den rigtige årsag bag traumatiske hændelser som Hiroshima og den 11. september kunne være det at pålægge menneskeheden et nyt mentalt paradigme. Zionister og deres globalistiske bagmænd kan af de samme grunde have bidraget til voldsomheden af Holocaust.

På grund af Holocaust blev verden overbevist om, at jøderne havde brug for deres eget land. Palæstinenserne blev (i manges sind) identificeret med nazisterne, og den israelske regering fik en moralsk ret til at fordrive dem fra deres hjem og underkaste dem.

Der bliver ofte sat lighedstegn mellem kritik af Israel og nazistisk antisemitisme.

Som psykologisk våben tjener Holocaust også en række af "Den Nye Verdensorden"s ("The New World Order") formål.

Verden er delt op i heltemodige ofre (jøder) og hadere (nazister). "Ofrene", der bliver forsvaret af "Rockefeller Liberals" (The Rockefeller Foundation er en kendt amerikansk humanitær organisation [oversætter]) omfatter undertrykte kvinder, homoseksuelle og minoriteter efter dagens menu. "Haderne" er intolerante mennesker, som forsvarer de ting, globalisterne vil ødelægge: kernefamilien, religion, demokrati, individualisme og nationalisme. Haderne er "højreorienterede", ove rfor hvem tolerante liberale* har "nultolerance". (* I USA har ordet "liberale" en lidt anden betydning end i DK, og "liberal" er ikke en betegnelse for f.eks. Venstres vælgere, men snarere Det Radikale Venstres, venstrefløjen, godhedsindustrien mm. [oversætter])

Det er ikke min mening at forklejne nazisternes ansvar for den jødiske holocaust, men at undersøge brugen af holocaust af zionister og globalister som et psykologisk våben. Inden jeg fortsætter, må jeg hellere forklare mig lidt.

Jeg er en ikke-praktiserende, ikke-selvhadende canadisk jøde, som tror på Gud og Kristi kærlighedsbudskab. Mine bedsteforældre døde alle sammen i holocaust; mine forældre overlevede med nød og næppe ved at foregive at de var ikke-jøder. Jeg boede i Israel fra 1972 til 1973 men rejste, fordi israelerne så ud til at være lige så materialistiske som canadiere. Israel forekom mig også at være et land, der fortærede sin egen befolkning.

På trods af dette forblev jeg zionist indtil for nylig, hvor jeg blev klar over zionismens skjulte totalitære natur. Jeg støtter stadigvæk Israels eksistens inden for grænserne af 1967, med tilbagegivelse af palæstinensernes land. Jeg tror, at de fleste israelere og jøder er blevet holdt for nar, lige som jeg selv.

AT FORSVARE ET PSYKOLOGISK MONOPOL

Den officielle historie om holocaust er „Tilintetgørelsen af de europæiske jøder" ("The Destruction of the European Jews") af Rolf Hilberg, en jødisk professor i politiske videnskaber ved Vermonts Universitet. Hilbergs tre-delte værk er stort set baseret på omhyggelig nazistisk dokumentation.

Hilberg havde nær ikke kunnet få sin bog udgivet, fordi han dokumenterede i hvor stor udstrækning nazisterne var afhængige af de Jødiske Råd ("Judenrat") for at kunne gennemføre den endelige løsning (Endlösung), og fraværet af nogen som helst jødisk modstand af betydning. Han skønnede, at færre end 200 nazister døde som følge af jødisk modstand.

Hvorfor dog den negative reaktion? Hilberg konkluderede, at holocaust mytologien kræver, at ofrene fremtræder heroiske og ser ud til at deltage i en kamp, hvor ulige den end måtte være. I virkeligheden gik jøderne ind til deres død som lam til slagtebænken. . (Hilberg, The Politics of Memory p.135)

I tresserne blev den jødiske filosof Hannah Ahrendt bagtalt og frosset ud da hun, ud fra Hilbergs værker konkluderede, at den jødiske ledelse "næsten uden undtagelse" samarbejdede med nazisterne.

I sin bog "Eichmann i Jerusalem" skrev hun, "I Amsterdam, som i Warszawa, i Berlin som i Budapest, blev det betroet de jødiske ledere at fremlægge lister med personer, og deres ejendom, at sikre sig penge fra deporterede, der skulle dække udgifterne til deres deportation og udryddelse, at holde styr på, hvilke boliger var forladte, at være politiet behjælpelig med at pågribe jøder og få dem sat på toget, indtil de som sidste gerning overgav de jødiske samfunds værdier i god stand for den endelige konfiskation. De distribuerede Davidsstjernerne, (og solgte sommetider) flotte vaskbare armbind af stof og plastic. (p.117) http://www.aldeilis.net/zion/zionhol02.html

Havde jøderne været totalt uorganiserede og uden ledelse, skriver Ahrendt, ville der have været rigeligt med kaos og lidelse, men det totale antal døde ville have været langt mindre. (p. 125)

Grunden til, at jøderne gik stille og roligt er intet mysterium. De jødiske ledere forrådte dem. Hilberg begrunder dette delvist i en ældgammel jødisk tradition for overlevelse, selv med de dårligste chancer. Men en vigtigere faktor er, at både den internationale jødiske ledelse, og De Jødiske Råd var dominerede af zionister.

Zionisterne var kendt for at have samarbejdet med nazisterne i trediverne. De havde en handelsplan, gennem hvilken tyske jøder kunne løskøbe deres ejendele for nazivarer, eksporteret til Palæstina. Adolf Eichmann hjalp dem med at organisere træningslejre i Europa, og besøgte endda Palæstina.

Zionisterne troede ikke på den jødiske diaspora (spredning) og begik aktiv sabotage mod forsøg på at redde dem. Hvis jøder kunne flygte til andre lande, hvad var så formålet med Israel? Sådan forhindrede den zionistiske, svenske rabbiner Dr. Ehrenpreis et svensk forsøg på at redde 10.000 jøder. Zionisterne torpederede et lignende forsøg fra det britiske parlament. De afviste også utallige forsøg på at løskøbe jøder, og søgte at forhindre modstand.. http://www.marxists.de/middleast/brenner/ch21.htm
http://www.savethemales.ca/091202.html

I det store og hele tjente zionisterne elitens globalistiske dagsorden, undertrykte nyt om holocaust, og agiterede ikke for specielle forholdsregler. De allierede bombarderede fabrikker få kilometer fra Auschwitz, men krematorierne og jernbanesporene blev ikke rørt. Zionisterne troede på, at jo større de jødiske tab, desto større verdens moralske gæld til dem.

DE LØJ FOR OS

Unge jøder som jeg selv fik fortalt, at de arabiske lande angreb det fredselskende Israel efter delingen gennem de Forenede Nationers mellemkomst. De udsendte budskaber i radioen, der fortalte, at de skulle forlade Palæstina, indtil det var blevet renset for jøder.

I virkeligheden blev 57% af Palæstina overgivet til jøderne, der straks tog mere land og fik 70.000 Palæstinensere til at flygte i rædsel, ved at slagte 250 ved Deir Yassin, og 250 flere i Lydda. De arabiske radioudsendelser var en fabel. De arabiske udsendelser opfordrede befolkningen til at blive hvor den var. (Michael Prior, Zionism and the State of Israel: A Moral Inquiry, 1999, pp.16-29, 187-205)

David Ben Gurion, den første israelske statsminister, fortalte til bladet TIME (16 aug.,1948) at han forestillede sig en jødisk stat bestående af 10 millioner sjæle. Da han blev spurgt, om dette ville kunne lade sig gøre inden for de af FN udstukne grænser, svarede han: „Jeg tvivler på det".

Uden, at dette er kendt for landets indbyggere, har meningen med Israel fra starten af været at kolonisere Mellemøsten og landet har været navet for den nye verdensorden.

"Vores politik skal være menneskeracens enhed", fortalte Ben Gurion til reporteren fra TIME. „Vi anser tanken bag de De Forenede Nationer for at være et jødisk ideal".

Læs, hvordan Mossad-hjemmesiden "Debka Weekly" i sidste uge karakteriserede den kommende Irak-krig:

„Washington vil have sin hånd på oliehanen, og muligheden for at få Iraks naboer til at danse efter sin pibe, for at tilpasse landegrænserne og regeringerne i Mellemøsten. (Vol. 2, Issue 94, 23. januar, 2003)

For at sige det kort, holocaust udstyrede globalisterne med den moralske autoritet, der var nødvendig for at invadere Palæstina, og hvervede intetanende jøder for deres sag. Det er uomtvisteligt, at de forrådte de europæiske jøders tillid på den mest afskyelige måde. Israelere, og jøder generelt, følger blindt efter deres ledere, lige som de europæiske jøder gjorde. Amerikanere kan sætte deres lid til George W. Bush. Det endelige resultat kan blive det samme.

Vore "ledere", nu som før, tjener en international intrige, der er ude på at lænke menneskeheden. De står bag ved den 11. september, og det er dem, der vil anstifte de "uundgåelige" biologiske angreb, som de nu advarer imod.

Vil vi også gå som lam til slagtebænken?

Original artiklen på engelsk findes her
Original article (English) hereHenry Makow Ph.D. is the inventor of the board game Scruples and the author of "A Long Way to go for a Date."  His articles on feminism and the New World Order are collected at his web site http://www.savethemales.ca/ ... He welcomes your comments at henrym@mts.net
   

top of page