Sam Francis Arkiv | Upps forside
Oversat fra engelsk "New World Order Moves To Criminalize Dissent"
Danish translation of "New World Order Moves To Criminalize Dissent"
Print Version engelsk.
Original artikel på engelsk


1. januar, 2004

Den Nye Verdensorden Kriminaliserer dissidenter

Af Sam Francis

Saddam Hussein vil få en bedre chance for en ærlig retssag i Irak, hvor hans rettergang vil finde sted, end ved den Internationale Domstol i Haag (ICC), i hvis kløer den forhenværende Irakiske diktator ikke vil blive forskånet for det, som Bush regeringen har besluttet.

Upps!

Hate speech

Forfatterforeningen PEN der nu viser sig ikke at være andet end et samrend af censurglade danske kommunister bl.a. Ole Sohn, og Jøder bl.a. Klaus Rothstein, Anders Jerichow, Carsten Jensen og Georg Metz, og Islam apologeter som Niels Barfoed, definerer "hate speech" som: "uforskammet, fornærmende, intimiderende eller propagandistisk tale, som kan føre til had, racisme og xenofobi, dvs. fremmedfrygt."

Internationale vogtere af ytringsfriheden som det britiske "Index on Censorship", der arbejder med pressefrihed og forfatteres rettigheder over hele kloden har heller ikke meget til overs for PEN, der for nylig gjorde sig bemærket ved at nægte islam kritikeren Lars Hedegaard medlemskab af klubben, der i sin formålsparagraf kaster sig op som forsvarer for ytringsfriheden.

Kulturminister Brian Nielsen overvejer at stoppe det årlige tilskud til foreningen på 50.000 kroner.

International kritik af PEN

Den nye Verdensorden

Antiracismens rødder

Statistik: oversigt over straffesager i Tyskland pga. 'meningsforbrydelser' over en otte årig periode.

Et organ af en lignende beskaffenhed som ICC (International Criminal Court) der er blevet oprettet for at prøve overtrædelser som "folkedrab" og "overtrædelser af menneskerettighederne", er godt på vej til at kriminalisere handlinger - herunder ytringer- som er ikke-kriminelle, og selve ICC kan inden så længe tænkes at ville gøre det samme.

Sidste måned mens Saddam stadig sad krøbet sammen i sit skjul,dømte De Forenede Nationers Internationale Tribunal for Ruanda, der har sit sæde i Tanzania, tre ruandiske mediefolk på grund af deres rolle i massemordet på Tutsi-stammen i 1994. Hvad de havde gjort for at "have forårsaget" massemordet, var simpelthen at tale om det.

To af de ruandiske tiltalte — Ferdinand Nahimana og Hassan Ngeze — blev dømt til fængsel på livstid; den tredje, Jean-Bosco Barayagwiza, fik 35 år i spjældet. Ingen af dem løftede nogensinde en finger for at begå vold, hvilket domstolens dommere beredvilligt bekræftede.

"Du var fuldt ud bevidst om ordets magt, og du brugte radioen — komunikationsmediet med den største publikumsrækkevide — til at udsprede had og vold," tordnede retspræsidenten, Navanethem Pillay. "Uden et skydevåben, machete eller andet fysisk våben, forårsagede I tusinder af uskyldige civilisters død."

Det, som de tiltalte i virkeligheden gjorde var, at de tog sig af driften af radiostationer, der var sponsoret af den ruandiske regering, under den dominerende, rivaliserende Hutu stamme, der hed "Radio Machete" og "Radio Hate," samt den ugentlige avis, der havde viet sig til udryddelsen af Tutsierne.

Der er ingen tvivl om, at det som radiostationerne sendte og avisene skrev, var meget lidt opbyggeligt. Men som en alvorlig konsekvens af lov og moral, er de straffe, de fik, urimelige.

De er urimelige, fordi ord, i modsætning til, hvad dommeren udtalte, ikke forårsager mord, og kan ikke "forårsage" mord, for slet ikke at tale om "tusinder" af mord. Der er velbegrundede love, som beskriver uansvarlig tale (at råbe "det brænder" i en biograf er det klassiske eksempel) eller at opfordre til vold, men bare det at forfægte mord er ikke det samme.

Selv, hvis dette skulle falde under "opfordring til vold", er det stadigvæk ikke det samme som selve dét at myrde, hvilket er, hvad de tre blev dømt for. De mennesker, som udfører drabene, laver deres egne beslutninger, uanset hvad de har læst i aviserne eller har hørt i radioen. Man straffer morderne, ikke de mennesker der sagde eller skrev ordene, og slet ikke de overordnede, der styrede radiostationerne eller aviserne.

Ikke desto mindre priste "meneskerettighedsforkæmpere" dommene som et kæmpe skridt imod det Globale Retfærdighedens Rige, som de længselsfulde ser frem til at få etableret.

"Dette er første gang, journalister er blevet dømt for deltagelse i folkemord, og jeg tror, det er et signal til hadspredere over alt i verden, at de ikke kan anspore mennesker til at begå folkedrab eller etnisk udrensning," udtalte Reed Brody fra organisationen Human Rights Watch, sejrsikker. "Hvis du puster til flammen, må du tage konsekvenserne". [Hateful words a war crime, Af Betsy Pisik, The Washington Times, December 4, 2003]

Tribunalets dom udspringer direkte af den lov, der etablerede det. FNs Internaltionale Konvention Angående Civile og Politiske Rettigheder, der er underskrevet af USA, gør ganske utvetydigt udpredelse af "hadpropaganda" ("hate speech") til en kriminel handling: "Enhver fremme af national, racemæssig eller religiøst had, der opfordrer til diskrimination, fjendskab eller vold, skal forbydes ved lov."

Nu ved vi altså, at dette omfatter forsvar for folkemord. Hvad mere falder under denne lov?

Mel Gibson's film om Jesu korsfæstelse? Videnskabelig forskning i racebestemte intelligensforskelle? Forsvar for slaveriet eller Sydstatsflaget? Benægtelse af Holocaust?

Der er mange mennesker, der påstår, at hver og en af ovenstående eksempler opfordrer til "diskrimination, fjendskab, eller vold" og udgør nationalt, racemæssigt eller religiøst had".

Hvad ICC gør og siger er ikke nødvendigvis lov i USA, men en af farerne ved domstolens afgørelse er, at det kan blive brugt til at indføre sådanne love, og at det skaber præcedens for den Internationale Domstol (ICC) selv.

I dette land er der masser af mennesker, der gerne ville kriminalisere ethvert udtryk for politisk ukorrekte meninger angående racemæssige, nationale eller religiøse emner. Adskillige, i øvrigt lovlydige borgere, der ydtrykker uenighed angående disse emner, er allerede blevet offer for politiindgeb, hovedsageligt pga. deres synspunkter og forbindelser.

Kriminalisering af politisk ukorrekt tale (dissens) og tankegang, der vedrører race, etnicitet, nationalitet og religion, er en grundpille i den Nye Verdens Orden, der nu er ved at tage form under de amerikanske bajonetter i Irak, og i resten af verden.

Den Nye Verdensordens øverstbefalende kan ikke forvente at styre den gnidningsløst, hvis de racer, religioner og nationer, de kontrollerer, er frie til at tænke og sige om hinanden, hvad de har lyst til.

Derfor skal friheden afskaffes.

Planetens nye klasse af herskere bliver.

COPYRIGHT CREATORS SYNDICATE, INC.

[Sam Francis [send ham en mail] er en landskendt samfundsdebattør. Et udvalg af hans indlæg, USA Udslettet: Masseindvandring Og Afvikling af den Amerikansk kultur, er nu tilgængelig fra Amerikanere For Indvandrings Kontrol. Klik her for Sam Francis' hjemmeside. Klik her for at bestille hans afhandling: "Etnopolitik: Immigration, Race, og USAs Politiske Fremtid", og her for Glynn Custreds anmeldelse.]

Home VDARE ] Up ] Why VDARE? ] VDARE People Pages ] VDARE Links ] Search ] Archive ] Letters ] Email VDARE Writers ] Email For Publication ] Email Not For Publication ]
Make Tax-Deductible Credit-Card Contribution ]
Center For American Unity ]

[ Upps forside ]